Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY KOMUNIKAT PRASOWY

Luksemburg, dnia 7 stycznia 2014 r.

ECA/14/01

Nowi członkowie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

podejmują swoje obowiązki

W następstwie nominacji przez państwa członkowskie Rada Unii Europejskiej – po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego – mianowała czworo nowych członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na odnawialną sześcioletnią kadencję, która rozpoczęła się w tym tygodniu. Są to:

  • pan Alex Brenninkmeijer (Niderlandy),

  • pani Danièle Lamarque (Francja),

  • pan Nikolaos Milionis (Grecja),

  • pan Phil Wynn Owen (Zjednoczone Królestwo).

Ponadto z dniem 1 stycznia 2014 r. odnowiono sześcioletni mandat jednego z obecnych członków Trybunału. Jest to

  • pan Henri Grethen (Luksemburg).

Kolegium kontrolerów UE spotka się w nowym składzie, aby ustalić, do których izb przypisani zostaną nowi członkowie, oraz określić szczegółowy zakres ich obowiązków. Nowy schemat organizacyjny, zdjęcia oraz życiorysy nowych członków zostaną wkrótce zamieszczone na stronach Trybunału www.eca.europa.eu.

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą

Tel.: +352 4398-45410 Tel. kom.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar