Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA PRESES RELĪZE

Luksemburgā, 2014. gada 7. janvārī

ECA/14/01

Eiropas Revīzijas palātas jaunie locekļi

sāk pildīt savus amata pienākumus

Pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu Eiropas Savienības Padome ir iecēlusi četrus jaunus Eiropas Revīzijas palātas (ERP) locekļus, kurus bija izvirzījušas dalībvalstis. Viņu amata pilnvaru termiņš ir seši gadi, tas ir pagarināms vēl uz sešiem gadiem, un šonedēļ viņi sāka pildīt savus amata pienākumus. Jaunie Revīzijas palātas locekļi ir

  • Alekss Breninkmeijers [Alex Brenninkmeijer] (Nīderlande)

  • Daniele Lamarka [Danièle Lamarque] (Francija)

  • Nikolaoss Milionis [Nikolaos Milionis] (Grieķija)

  • Fils Vinns Ouvens [Phil Wynn Owen] (Apvienotā Karaliste)

Turklāt, sākot no 2014. gada 1. janvāra, vēl uz sešiem gadiem amata pilnvaras ir pagarinātas pašreizējam ERP loceklim

  • Anrī Grēthenam [Henri Grethen] (Luksemburga)

ES revidentu kolēģija jaunajā sastāvā sanāks kopā, lai noteiktu apakšpalātas, kurās jaunie locekļi tiks iecelti, kā arī to konkrētos pienākumus. Jauna organizācijas struktūra, jauno locekļu fotogrāfijas un dzīvesgājumi (CV) drīz būs pieejami Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.

Eiropas Revīzijas palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352:621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar