Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMŲ PRANEŠIMAS SPAUDAI

Liuksemburgas, 2014 m. sausio 7 d.

ECA/14/01

Pradeda eiti pareigas

nauji Europos Audito Rūmų nariai

Europos Sąjungos Taryba, atsižvelgdama į valstybių narių pateiktas kandidatūras ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, paskyrė keturis naujus Europos Audito Rūmų narius. Šią savaitę savo pareigas, kurios gali būti pratęstos šešeriems metams, pradėjo eiti šie nariai:

  • Alex Brenninkmeijer (Nyderlandai)

  • Danièle Lamarque (Prancūzija)

  • Nikolaos Milionis (Graikija)

  • Phil Wynn Owen (Jungtinė Karalystė)

Be to, nuo 2014 m. sausio 1 d. buvo atnaujinta dabartinio Europos Audito Rūmų nario Henri Grethen (Liuksemburgas) šešerių metų kadencija.

  • Henri Grethen (Liuksemburgas)

Naujos sudėties ES auditorių Kolegija susirinks, kad nuspręstų, kokioms kolegijoms naujieji nariai bus priskirti, ir nustatys jų konkrečias pareigas. Nauja organizacinė struktūra, atskirų pareigūnų nuotraukos ir naujųjų narių gyvenimo aprašymai bus greitai paskelbti Audito Rūmų interneto svetainėje www.eca.europa.eu.

Kontaktai:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar