Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KONTROLLIKODA PRESSITEADE

Luxembourg, 7. jaanuar 2014

ECA/14/01

Ametisse asuvad

Euroopa Kontrollikoja uued liikmed

Liikmesriikide ettepanekute alusel ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga on Euroopa Liidu Nõukogu nimetanud ametisse Euroopa Kontrollikoja neli uut liiget. Liikmed asusid ametisse sel nädalal. Nende ametiaeg kestab kuus aastat ja seda on võimalik pikendada. Uued liikmed on:

  • Alex Brenninkmeijer (Madalmaad)

  • Danièle Lamarque (Prantsusmaa)

  • Nikolaos Milionis (Kreeka)

  • Phil Wynn Owen (Ühendkuningriik)

Lisaks nimetati 1. jaanuaril 2014 uueks kuueaastaseks ametiajaks ametisse tagasi järgmine kontrollikoja liige:

  • Henri Grethen (Luksemburg)

ELi audiitorite kolleegium tuleb kokku oma uues koosseisus, et otsustada, millistesse auditikodadesse uued liikmed määratakse ja millised saavad olema nende täpsed ülesanded. Asutuse uus organogramm, uute liikmete fotod ja elulookirjeldused avaldatakse peatselt kontrollikoja veebilehel aadressil www.eca.europa.eu.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Euroopa Kontrollikoja pressiametnik

Lauatelefon: (+352) 4398 45410 Mobiil: (+352) 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar