Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET PRESSEMEDDELELSE

Luxembourg, den 7. januar 2014

ECA/14/01

Nye medlemmer af Den Europæiske Revisionsret

tiltræder tjenesten

Efter indstilling fra medlemsstaterne har Rådet for Den Europæiske Union efter høring af Europa-Parlamentet udnævnt fire nye medlemmer af Den Europæiske Revisionsret. De har i denne uge tiltrådt tjenesten for en seksårs tjenesteperiode, som kan fornyes:

  • Alex Brenninkmeijer (Nederlandene)

  • Danièle Lamarque (Frankrig)

  • Nikolaos Milionis (Grækenland)

  • Phil Wynn Owen (Det Forenede Kongerige)

Herudover har et allerede siddende medlem af Revisionsretten fået et fornyet seksårsmandat pr. 1. januar 2014:

  • Henri Grethen (Luxembourg)

Kollegiet af EU’s revisorer i dets nye sammensætning vil træde sammen for at afgøre, hvilke afdelinger de nye medlemmer skal tilknyttes, og hvad deres specifikke opgaver skal være. Der vil om kort tid være adgang til en ny organisationsplan, individuelle fotos og de nye medlemmers CV på Rettens websted www.eca.europa.eu.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær - Den Europæiske Revisionsret

Kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar