Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

Люксембург, 7 януари 2014 г.

ECA/14/01

Новите членове на Европейската сметна палата встъпват в длъжност

След получените от съответните държави членки номинации и след консултация с Европейския парламент, Съветът на Европейския съюз назначи четирима нови членове на Европейската сметна палата (ЕСП). Те встъпиха в длъжност тази седмица за мандат от шест години, който може да бъде подновяван:

  • Г-н Алекс Бренинкмайер (Alex Brenninkmeijer) (Нидерландия)

  • Г-жа Даниел Ламарк (Danièle Lamarque) (Франция)

  • Г-н Николаос Милионис (Nikolaos Milionis) (Гърция)

  • Г-н Фил Уин Оуен (Phil Wynn Owen) (Обединено кралство)

Освен това, от 1 януари 2014 г. мандатът на един от настоящите членове на ЕСП беше подновен за още шест години:

  • Г-н Анри Гретен (Henri Grethen) (Люксембург)

Колегиалният орган, включващ новите членове на ЕСП, ще се събере на заседание, за да определи в кои одитни състави ще бъдат назначени новите членове и какви ще бъдат конкретните им задължения. Новата органиграма на Палатата, снимките и автобиографиите на новите членове ще бъдат публикувани скоро на уебсайта на ЕСП: www.eca.europa.eu.

За контакти:

Aidas Palubinskas

Служител в пресслужбата на Европейска сметна палата

Служебен тел.: +352 4398 45410 Мобилен тел.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar