Navigation path

Left navigation

Additional tools

HU

Sajtóközlemény

ECA/14/19
Luxembourg, 2014. május 13.

Az Európai Számvevőszék szerint a közös agrárpolitika keretében nagyobb figyelmet kell szentelni a vízügyi problémáknak

Az Európai Számvevőszék ma közzétett jelentése szerint az uniós vízpolitika céljait csak részleges sikerrel integrálták a közös agrárpolitikába (KAP). Az ellenőrzés kiemelte a Bizottság által a vízügyi kérdések KAP-ba történő integrálására használt két eszköz (a kölcsönös megfeleltetés és a vidékfejlesztés) hiányosságait, és felhívta a figyelmet a víz-keretirányelv végrehajtásában jelentkező késedelmekre és hiányosságokra.

Kevin Cardiff, a jelentésért felelős számvevőszéki tag szerint: „Európában - magától értetődően - az agrárágazat az, amelyik a teljes vízfogyasztás egyharmadával az egyik legnagyobb vízfelhasználó, és így, például a tápanyag-szennyezés révén, terhelést jelent a vízforrásokra. Noha történtek előrelépések, a Bizottságnak és a tagállamoknak a hosszú távon fenntartható vízfelhasználás biztosításához jobban kell integrálniuk az uniós vízpolitika kérdéseit a közös agrárpolitikába”.

A KAP az Unió költségvetésének majdnem 40%-át teszi ki (2014-ben ez több mint 50 milliárd eurót jelent), és az Európai Unió a KAP-on keresztül igyekszik befolyásolni a vizeket érintő mezőgazdasági gyakorlatokat.

A Számvevőszék megvizsgálta, hogy az uniós vízpolitikai célokat megfelelően és eredményesen tükrözi-e a KAP, mind stratégiai, mind végrehajtási szinten. A vizsgálat az uniós vízpolitika céljainak a KAP-ba történő integrálására használt két eszköz elemzésével történt: ezek a kölcsönös megfeleltetés (amely bizonyos KAP-kifizetéseket adott környezetvédelmi követelményekhez köt) és a vidékfejlesztési alap (amely pénzügyi ösztönzőket nyújt a kötelező jogszabályokon túlmutató, a vízminőség javítását célzó intézkedésekhez).

A Számvevőszék megállapította, hogy a kölcsönös megfeleltetési és a vidékfejlesztési források mindeddig pozitív hatást gyakoroltak a vízmennyiség és -minőség javítására vonatkozó szakpolitikai célok megvalósítására, de a KAP politikai ambícióhoz és különösen a KAP 2014-2020-as időszakra vonatkozó rendeleteinek ennél is nagyratörőbb céljaihoz képest ezek az eszközök korlátozottak.

A Számvevőszék továbbá arra a következtetésre jutott, hogy az uniós intézmények szintjén és a tagállamokban nem kellően ismeretes a mezőgazdasági tevékenységek által a vizekre kifejtett terhelés mértéke, illetve annak alakulása.

Kevin Cardiff szerint: „A tagállamoknak többet kell tenniük, hogy összehangolják vidékfejlesztési programjukat és a vízforrások védelmében tett intézkedéseiket, emellett a víz-keretirányelv végrehajtásában jelentkező késedelmeket is orvosolni kell. Noha a Bizottságtól kapott visszajelzések pozitívak, még sok a tennivaló.”

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

„Az uniós vízpolitika célkitűzéseinek integrálása a KAP-ba: részleges siker” című, 4/2014. sz. különjelentésben a Számvevőszék azt értékelte, hogy az uniós vízpolitika céljait sikeresen integrálták-e a közös agrárpolitikába, és megállapította, hogy mindeddig ez csak részben valósult meg. Ennek oka az, hogy nem álltak összhangban egymással nagyratörő szakpolitikai célok és a változtatások végrehajtására szolgáló eszközök. Az ellenőrzés kiemelte a Bizottság által a vízügyi kérdések KAP-ba történő integrálására használt két eszköz (a kölcsönös megfeleltetés és a vidékfejlesztés) hiányosságait, és felhívta a figyelmet a víz-keretirányelv végrehajtásában jelentkező késedelmekre és hiányosságokra.

Noha az Európai Számvevőszék megállapította, hogy a kölcsönös megfeleltetési és a vidékfejlesztési források a vízmennyiség és -minőség javítása tekintetében pozitív eredményeket hoztak, azt is hozzátette, hogy ezek az eszközök korlátozottak. Nem állnak arányban a KAP szakpolitikai ambícióival és különösen a KAP 20142020-as időszakra vonatkozó rendeleteinek ennél is nagyratörőbb céljaival. A Számvevőszék ezenkívül megállapította, hogy a közvetlenül a KAP-hoz kapcsolódó, valamint az általánosabb adatokat nyújtó monitoring- és értékelési rendszerek nem biztosították a megalapozott szakpolitikai döntéshozatalhoz szükséges információkat a mezőgazdasági tevékenységből eredő vízterheléssel kapcsolatban, mindazonáltal elismerte, hogy történtek hasznos kezdeményezések.

Megállapításai alapján a Számvevőszék a következő ajánlásokat tette:

  • a Bizottság tegyen javaslatot a jelenlegi eszközök (kölcsönös megfeleltetés és vidékfejlesztés) szükséges módosítására, illetve adott esetben a vízpolitikai célok KAP-ba történő integrálására vonatkozó ambiciózusabb célok teljesítésére alkalmasabb új eszközökre.

  • A tagállamok foglalkozzanak a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatban kiemelt hiányosságokkal és javítsák vidékfejlesztési forrásaik felhasználását a vízpolitikai célok jobb teljesítése érdekében;

  • a Bizottság és a tagállamok foglalkozzanak a víz-keretirányelv végrehajtásában felmerülő késedelmekkel és javítsák vízgyűjtő-gazdálkodási terveik minőségét az egyedi intézkedések leírásával, és azoknak egyértelmű és konkrét operatív szintű meghatározásával;

  • a Bizottság gondoskodjon arról, hogy rendelkezésére álljanak legalább a mezőgazdasági gyakorlatok által a vizekre kifejtett terhelés alakulásának mérésére alkalmas információk, és a tagállamok maguk is jobbítsák vízügyi adatszolgáltatásuk időbeniségét, megbízhatóságát és egységességét.

A jelentésért felelős számvevőszéki taggal készített rövid videóinterjú a következő címen tekinthető meg: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA


Side Bar