Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

ECA/14/15
Luxemburg, 10 aprilie 2014

Potrivit auditorului extern al UE, Raportul anticorupție al Comisiei este un bun punct de pornire, dar nu conține informațiile necesare care să stea la baza politicilor antifraudă și anticorupție

Într-o scrisoare adresată liderilor UE și publicată astăzi, Curtea de Conturi Europeană critică Raportul anticorupție al Comisiei Europene, considerând că acesta este mult prea descriptiv, conține o analiză limitată și nu prezintă constatări de substanță, bazându-se mai degrabă pe rezultatele unor sondaje cu privire la percepțiile cetățenilor legate de corupție. În opinia Curții, utilitatea acestor rezultate este limitată.

„La o primă vedere, concluziile raportului Comisiei par alarmante. Constatările sale se bazează însă, în principal, pe percepțiile cetățenilor și ale societăților”, a declarat dl Alex Brenninkmeijer, membrul Curții responsabil de analiză. „Este posibil ca, în realitate, lucrurile să stea cu totul altfel. În plus, în mod regretabil, Comisia a exclus instituțiile și organele UE din sfera analizei sale.”

Curtea a afirmat că fraudele și corupția erodează încrederea în instituțiile publice și în democrație, subminând în același timp funcționarea pieței interne a UE. În opinia Curții, Raportul anticorupție al Comisiei reprezintă un punct de plecare promițător pentru o dezbatere utilă. Instituția independentă de audit încurajează o astfel de dezbatere, întrucât aceasta poate aduce o contribuție importantă la modul în care instituțiile publice, atât de la nivelul UE, cât și de la nivel național, răspund pentru actul de gestiune în fața cetățenilor europeni. Consolidarea bunei guvernanțe prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii pentru actul de gestiune – în special în domeniul măsurilor anticorupție – este un aspect esențial pentru obținerea încrederii cetățenilor în instituțiile publice. O politică de transparență și de asigurare a răspunderii este absolut necesară pentru ca aceste instituții să își poată îndeplini sarcinile în mod corespunzător și să asigure integritatea personalului lor. Transparența și integritatea sunt condiții-cheie pentru combaterea fraudei și a corupției.

Curtea consideră că, la nivelul UE și al statelor membre, trebuie să fie elaborate în continuare date exacte, riguroase și disponibile în timp util, precum și evaluări independente, cu scopul de a se identifica: (1) domeniile reale de risc; (2) motivele de la baza apariției corupției și (3) măsurile care se impun și care s-au dovedit a fi eficace. Dacă măsurile anticorupție se bazează pe percepții și nu pe ocurența efectivă a cazurilor de corupție, apare riscul ca aceste măsuri să fie împovărătoare în mod inutil și să nu reușească să elimine cauzele reale ale corupției.

Textul integral al scrisorii este disponibil la adresa http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=4775

Note către editori:

Mecanismul anticorupție al UE, creat în 2011 și bazat pe articolul 83 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, încredințează Comisiei Europene sarcina de a elabora, la intervale de doi ani, cu începere din 2013, un raport privind combaterea corupției.

Raportul Comisiei descrie tendințele legate de corupție și evoluțiile înregistrate în acest domeniu și identifică o serie de măsuri anticorupție care se bucură de succes și sunt utilizate în statele membre. Astfel, documentul acoperă o gamă largă de aspecte și de domenii specifice în care corupția reprezintă un risc deosebit de important. Raportul are însă un caracter în principal descriptiv și se bazează pe rezultatele unor mese rotunde, pe informațiile obținute în urma unor sondaje Eurobarometru și pe o trecere în revistă a măsurilor anticorupție. Raportul nu conține informații privind constatări concrete.

În acest prim raport anticorupție, Comisia nu stabilește o legătură cu problema generală a fraudei și a corupției în UE și în statele membre, dar oferă argumente pentru a justifica accentul tematic asupra achizițiilor publice. Achizițiile publice reprezintă un domeniu cu un impact deosebit asupra ratei de eroare estimate de Curtea de Conturi Europeană și, prin urmare, este considerat un domeniu cu grad ridicat de risc. Rata de eroare estimată de Curte nu măsoară incidența fraudelor sau a corupției. Erorile din procedurile de achiziții publice pot însemna că obiectivele normelor din acest domeniu – și anume promovarea concurenței echitabile și asigurarea faptului că contractele sunt atribuite ofertanților celor mai calificați – nu au fost întotdeauna îndeplinite. Cazurile de acest tip în care există o suspiciune de fraudă sau de corupție sunt comunicate de Curte către OLAF, care dispune de competențe de investigare.

Raportul anticorupție prezentat de Comisie evaluează realizările obținute în urma inițiativelor de la nivel național. Nu se oferă nicio explicație convingătoare cu privire la motivele pentru care instituțiile și organele UE sunt excluse din această analiză. Totuși, se poate deduce atât din raport, cât și pe baza dezbaterilor din Parlamentul European și a feedbackului primit, inter alia, de la Ombudsmanul European, că omiterea instituțiilor și a organelor UE din sfera raportului este regretabilă.

Raportul anticorupție al Comisiei Europene este disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm


Side Bar