Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

ECA/14/15
Luxembourg, 2014. április 10.

A számvevőszéki ellenőrök szerint a korrupcióról szóló bizottsági jelentés jó kiindulási pontot jelent, de hiányoznak belőle a csalás és korrupció elleni politika alátámasztására szolgáló információk

Az Európai Számvevőszék az Unió vezetőinek címzett, ma közzétett levele az Európai Bizottság korrupció elleni küzdelemről szóló jelentésével szemben azt a kritikát fogalmazza meg, hogy a jelentés túlzottan leíró jellegű, kevés elemzést tartalmaz és nincsenek benne lényegi megállapítások, ehelyett olyan korrupcióérzékelési felmérések eredményeire támaszkodik, melyek gyakorlati haszna korlátozott.

„Első olvasatra a Bizottság jelentésében leírtak aggodalomra adnak okot. A jelentés megállapításai azonban elsősorban a polgárok és vállalkozások véleményén alapulnak,” mondta Alex Brenninkmeijer, az elemzésért felelős számvevőszéki tag, “Ezek azonban nem szükségszerűen fedik a valóságot. Sajnálatos továbbá, hogy a Bizottság kizárta az uniós intézményeket és szervezeteket az elemzésből.”

Az uniós ellenőrök véleménye szerint a korrupció és a csalás gyengíti a közintézményekbe és a demokráciába vetett bizalmat, valamint akadályozza az Unió belső piacának működését. A Számvevőszék üdvözli a Bizottság korrupció elleni küzdelemről szóló jelentését, mivel azt ígéretes kiindulópontnak tartja hasznos viták lefolytatásához. Független ellenőrző intézményként támogatja az ilyen jellegű vitákat, mivel azok fontos hozzájárulást tehetnek a tagállami és uniós szintű közintézményeknek a nyilvánossággal szembeni elszámoltathatóságához. A jó kormányzásnak az átláthatóság és elszámoltathatóság – különösen a korrupció elleni fellépések terén történő – javításával való előmozdítása alapvető fontosságú a közintézményekbe vetett bizalom erősítéséhez. Az átláthatóság és elszámoltathatóság alapvető feltétel ezen intézmények számára feladataik megfelelő ellátásához és dolgozóik feddhetetlenségének garantálásához. Az átláthatóság és a feddhetetlenség a csalás és a korrupció elleni küzdelem alapkövetelménye.

A Számvevőszék úgy véli, hogy részletes, aktuális és pontos adatok, valamint független értékelések szükségesek ahhoz, hogy uniós és tagállami szinten lehessen azonosítani a következőket: (1) a tényleges kockázati területek; (2) a korrupció előfordulásának okai; (3) a meghozandó és a korábban már eredményesnek minősülő intézkedések. Ha a korrupció elleni intézkedéseket az érzékelt és nem pedig a ténylegesen előforduló korrupció alapján hozzák meg, fennáll annak kockázata, hogy az intézkedések szükségtelenül nagy terheket fognak az érintettekre róni és nem a korrupció valódi okaira irányulnak.

A levél teljes szövege a Számvevőszék honlapján olvasható: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=4775.

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 83. cikkén alapuló, 2011-ben létrehozott uniós korrupció elleni mechanizmus előírja az Európai Bizottság számára, hogy 2013-től kezdődően kétévente jelentést tegyen közzé a korrupció elleni küzdelemről.

A Bizottság jelentése leírja a korrupció területén megfigyelhető tendenciákat és fejleményeket, valamint számos, a tagállamok által alkalmazott eredményes korrupció elleni intézkedésre is kitér. Ily módon kérdések széles körét tárgyalja és olyan konkrét területeket határoz meg, ahol a korrupció különösen nagy kockázatot jelent. A jelentés azonban főként leíró jellegű, kerekasztalok következtetésein, Eurobarometer felméréseken és korrupció elleni intézkedések áttekintésén alapul, hiányoznak belőle azonban konkrét megállapításokról szóló információk.

Az első ízben közzétett korrupció elleni küzdelemről szóló jelentésében a Bizottság nem foglalkozik a csalás és korrupció általános problémájának uniós és tagállami szintjei közötti kapcsolattal. A Bizottság ugyanakkor így indokolja, miért összpontosít a közbeszerzés témakörére: a közbeszerzés egy olyan terület, amely nagyban befolyásolja a Számvevőszék által kiszámított hibaarányt és ezért nagy kockázatú területnek minősül. A Számvevőszék által becsült hibaarány nem a csalás vagy korrupció mértékét jelzi. A közbeszerzési hibák azt jelentik, hogy a közbeszerzési szabályok céljai – a tisztességes verseny előmozdítása és annak biztosítása, hogy a szerződéseket a legjobb ajánlattevőnek ítéljék oda – nem minden esetben teljesülnek. A Számvevőszék a vizsgálati hatáskörrel rendelkező OLAF-nak jelent minden olyan esetet, ahol a hibákkal kapcsolatban csalás vagy korrupció gyanúja merül fel.

A Bizottság által benyújtott korrupció elleni küzdelemről szóló jelentés a tagállami kezdeményezések eredményeit is értékeli. A Bizottság azonban nem indokolta meggyőzően, miért zárta ki az elemzésből az uniós intézményeket és szervezeteket. Magából jelentésből és többek között az Európai Ombudsmantól kapott visszajelzésekből és az Európai Parlamentben lefolytatott vitából azonban egyértelműen kiderül, hogy az uniós intézmények és szervezetek kihagyása sajnálatos döntés volt.

Az Európai Bizottság korrupció elleni küzdelemről szóló jelentése a következő weboldalon található: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm


Side Bar