Navigation path

Left navigation

Additional tools

Priopćenje za medije

ECA/14/15
Luxembourg, 10. travnja 2014.

Izvješće Komisije o korupciji dobar je početak, no ne sadrži dovoljno informacija koje bi išle u prilog politici suzbijanja prijevare i korupcije, poručuju revizori EU-a

U danas objavljenom pismu Europskog revizorskog suda (Sud) čelnicima EU-a iznosi se kritika Izvješća EU-a o suzbijanju korupcije koje je sastavila Komisija, pri čemu se navodi da je ono prekomjerno opisno, da ne sadržava temeljitu analizu, kao ni značajne nalaze te da se, umjesto toga, temelji na rezultatima anketa o percepciji korupcije čija je korisnost ograničena.

Na prvi se pogled rezultati prikazani u izvješću čine izrazito zabrinjavajućima. No nalazi izvješća prvenstveno se temelje na percepciji građana i poduzeća”, riječi su g. Alexa Brenninkmeijera, člana Europskog revizorskog suda zaduženog za analizu. „Stvarno bi stanje moglo biti drugačije. Izražavamo žaljenje što je Komisija iz svoje analize izostavila institucije i tijela EU-a.”

Revizori EU-a izjavili su da korupcija i prijevara narušavaju povjerenje u javne institucije i demokraciju te da negativno utječu i na unutarnje tržište EU-a. Sud pozdravlja izvješće Komisije o suzbijanju korupcije kao obećavajući početak korisne rasprave. Nezavisne revizijske institucije potiču takvu raspravu jer se njome daje važan doprinos odgovornosti javnih nacionalnih institucija i institucija EU-a prema građanima Unije. Poticanje dobrog upravljanja povećanjem transparentnosti i odgovornosti – posebice u području mjera za suzbijanja korupcije – od ključne je važnosti za zadobivanje povjerenja građana u javne institucije. Kako bi navedene institucije mogle pravilno obavljati svoje dužnosti i osigurati integritet svojeg osoblja, prijeko je potrebno provoditi politiku transparentnosti i odgovornosti. Transparentnost i integritet ključni su uvjeti za borbu protiv prijevare i korupcije.

Sud je mišljenja da je potrebno dodatno razraditi detaljne, pravodobne i točne podatke te nezavisne evaluacije na nacionalnoj razini i na razini EU-a kako bi se utvrdila: (1) stvarna područja rizika, (2) razlozi zbog kojih dolazi do korupcije i, (3) mjere koje je potrebno poduzeti, kao i mjere koje su se pokazale djelotvornima. Temeljenje mjera za suzbijanje korupcije na percepciji, umjesto na stvarnoj pojavi korupcije, sa sobom nosi rizik da bi takve mjere mogle predstavljati nepotrebno opterećenje ili da one ne bi bile uspješne u otklanjanju pravih uzroka korupcije.

Cjeloviti tekst pisma možete pronaći na http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=4775

Napomena za urednike:

Mehanizam EU-a za suzbijanje korupcije iz 2011. godine, koji se temelji na članku 83. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, obvezuje Europsku komisiju da svake druge godine, počevši od 2013. godine, objavi izvješće o borbi protiv korupcije.

U izvješću Komisije opisuju se trendovi i promjene povezane s korupcijom te se navodi određeni broj uspješnih mjera za suzbijanje korupcije koje se primjenjuju u državama članicama. Time izvješće pokriva široki raspon tema i posebnih područja koja su posebice izložena riziku od korupcije. No izvješće je uglavnom opisne prirode. Temelji se na zaključcima okruglih stolova, informacijama Eurobarometra i pregledu mjera za suzbijanje korupcije. Ne sadrži informacije o konkretnim nalazima.

Tako Komisija svojim prvim izvješćem o suzbijanju korupcije ne pruža poveznicu s općim pitanjem prijevare i korupcije u EU-u i državama članicama. Komisija, međutim, ipak pruža obrazloženje za svoju usmjerenost na temu javne nabave. Javna je nabava područje koje uvelike utječe na stopu pogreške koju procjenjuje Sud te se stoga smatra visokorizičnim područjem. Procjenom stope pogreške koju obavlja Sud ne mjeri se razina prijevare ili korupcije. Pogreške u postupcima javne nabave mogu ukazivati na to da nisu uvijek postignuti ciljevi pravila o javnoj nabavi, a to su promicanje pravednog tržišnog natjecanja i osiguravanje da se ugovori dodjeljuju najkvalificiranijem ponuđaču. Sud slučajeve u kojima postoje pogreške i u kojima postoji sumnja na prijevaru ili korupciju prijavljuje OLAF-u koji ima ovlasti za istraživanje takvih slučajeva.

U izvješću o suzbijanju korupcije koje je objavila Komisija ocjenjuju se postignuća nacionalnih inicijativa. Nije pruženo uvjerljivo objašnjenje zašto su iz te analize izostavljene institucije i tijela EU-a. No na temelju samog izvješća i povratnih informacija zaprimljenih od, između ostalog, Europskog ombudsmana, kao i na temelju rasprave održane u Europskom parlamentu, očito je da bi bilo bolje da su bile uključene i institucije i tijela EU-a.

Izvješće Komisije o suzbijanju korupcije možete pronaći na: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_hr.htm


Side Bar