Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Sajtóközlemény

ECA/13/9

Luxembourg, 2013. január 30.

Az uniós ellenőrök szerint az élelmiszer-feldolgozási projektek terén nem bizonyított a támogatások hozzáadott értéke.

A közös mezőgazdasági politika keretében „a mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése” elnevezésű, a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítását célzó intézkedés révén uniós vidékfejlesztési támogatás nyújtható a mezőgazdasági termékeket feldolgozó és forgalmazó vállalkozásoknak. Az uniós költségvetés 5,6 milliárd euró támogatást különített el a 2007-2013-as időszakra. A finanszírozást a nemzeti költségvetésekből egészítik ki, amellyel együtt a közfinanszírozás összege eléri a 9 milliárd eurót.

A tagállamoknak olyan vidékfejlesztési programokat kell kidolgozniuk, amelyek nemzeti vagy regionális célkitűzések révén a tagállami szükségletekhez szabják a támogatást, és úgy állapítják meg az intézkedés hatókörét, hogy a finanszírozás felhasználása hatékony legyen. Az ellenőrök megállapítása szerint azonban csak általános célkitűzéseket határoztak meg, amelyekből nem derült ki, hogy a támogatás a tagállam szándéka szerint hogyan növeli a mezőgazdasági termékek értékét, illetve hogyan javítja a mezőgazdaság versenyképességét. A Bizottság annak ellenére jóváhagyta a programokat, hogy a célcsoportok meghatározása nem történt meg. A Számvevőszéki ellenőrzés hat nemzeti és regionális vidékfejlesztési programra terjedt ki, amelyeket elsősorban méretük miatt választottak ki: Spanyolország (Kasztília és León), Franciaország, Olaszország (Lazio), Litvánia, Lengyelország és Románia.

Az uniós ellenőrök megállapították, hogy a tagállamok a finanszírozást nem olyan projektekhez irányítják, amelyek esetében kimutathatóan szükség van közpénzből nyújtott támogatásra. Enélkül pedig az intézkedés pusztán az élelmiszer-feldolgozó ágazatban beruházást eszközölő vállalkozásoknak nyújtott általános támogatássá sorvad, ami felveti a versenytorzulásnak és a szűkös közpénzek elpazarolásának veszélyét.

A mezőgazdaság versenyképességének javítására előirányzott uniós költségvetés közel 20%-át élelmiszer-feldolgozó és -forgalmazó vállalatoknak fizetik ki, de a nyomon követési és értékelési rendszerek mégsem gyűjtenek információt a hozzáadott értékről, sem a mezőgazdaság versenyképességére gyakorolt közvetlen hatásokról. A jelenlegi rendszerek valószínűleg nem lesznek képesek biztosítani az ahhoz szükséges információkat, hogy ki lehessen mutatni a támogatás sikerét, vagy javítani lehessen a 2014–2020 közötti időszakra annak eredményességét és hatékonyságát.

„A tagállamok nem határozzák meg egyértelműen finanszírozási szükségleteiket és megfelelő célkitűzéseket sem fogalmaznak meg” - mondta Jan Kinšt (Csehország), a jelentésért felelős számvevőszéki tag, -„a Bizottságnak csak olyan programokat szabadna elfogadnia, amelyek ezeket tartalmazzák, máskülönben az intézkedés csupán az élelmiszer-feldolgozó vállalatoknak nyújtott pénzosztássá silányul.”

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

E különjelentés (SR 01/2013) címe: „Eredményesnek és hatékonynak bizonyult‑e az élelmiszer-feldolgozó iparnak nyújtott uniós támogatás a mezőgazdasági termékek értékének növelése tekintetében?” A Számvevőszék azt vizsgálta, hogy úgy alakították‑e ki és hajtották‑e végre az intézkedést, hogy az egyértelműen azonosított szükségletekre irányuló projekteket finanszírozzon hatékonyan, valamint azt, hogy lehetővé tette‑e az intézkedés nyomon követése és értékelése az eredmények felmutatását.

Az ellenőrzés keretében a projektek akkor minősültek eredményesnek, ha fenntarthatónak bizonyultak, és ha hozzájárultak valamely, az intézkedéshez kapcsolódó sajátos vidékfejlesztési program célkitűzéseihez, és egyben a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez. A finanszírozás akkor minősült hatékonynak, ha korlátozott volt a talált pénz effektus, és csak indokolt esetben történt kiszorítás.

Az ellenőrzés során áttekintették a vidékfejlesztési programokat, megvizsgálták a tagállamok irányítási rendszereit, és helyszíni ellenőrzést hajtottak végre a nevezett tagállamok 24 lezárult élelmiszer-feldolgozási projektje kapcsán, amelyből négyet a tagállamok követendő példaként emeltek ki. A fennmaradó projekteket a Számvevőszék úgy válogatta össze, hogy azok tükrözzék az adott tagállamra jellemző projektválasztékot.

A Számvevőszék megállapította, hogy a projektek jellemzően javították az érintett vállalkozások pénzügyi teljesítményét, és a vizsgált projektek egy része bizonyos mértékű hozzáadott értéket is teremthet. Ez azonban nem az intézkedés kialakításának vagy a tagállamok által alkalmazott kiválasztási eljárásoknak tudható be. Arra nézve sem állt rendelkezésre bizonyíték, hogy a támogatásban részesített vállalatoknak szükségük volt‑e támogatásra, sem arra, hogy a támogatás útján milyen konkrét szakpolitikai célokat kívántak elérni. A Számvevőszék következtetése szerint a támogatás nem minden esetben irányult olyan projektekre, amelyek eredményesen és hatékonyan növelik a mezőgazdasági termékek értékét.

A Számvevőszék javaslatai a következők:

    • A tagállamok programjai határozzák meg egyértelműen a finanszírozási szükségleteket, és fogalmazzanak meg tényleges és mérhető célkitűzéseket; a Bizottságnak csak az e feltételeknek megfelelő programokat szabad jóváhagynia.

    • Határozzanak meg olyan kiválasztási kritériumokat, amelyek révén azonosíthatóak a legeredményesebb projektek. Az uniós források hatékony felhasználását biztosítandó, ezeket a kritériumokat alkalmazzák szigorúan, még akkor is, ha egyébként elegendő költségvetés áll rendelkezésre az összes támogatható projekt finanszírozására.

    • A Bizottság és a tagállamok mozdítsák elő a talált pénz effektus és a kiszorítás kockázatának enyhítése tekintetében bevált gyakorlatok bevezetését.

    • A finanszírozott projektekre alkalmazandó monitoring- és értékelési keretszabályozást a következő programozási időszakra tökéletesítsék oly módon, hogy az elköltött források eredményessége megfelelően mérhető legyen.

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő, Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobiltelefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar