Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

ECA/13/8

Luxemburg den 3 april 2013

INBJUDAN – PRESSKONFERENS
Har EU:s stöd till livsmedelsbearbetningsindustrin varit ändamålsenligt och effektivt och höjt värdet på jordbruksprodukter?

Inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken görs bidrag inom EU:s landsbygdsutvecklingspolitik tillgängliga för företag som bearbetar och saluför jordbruksprodukter via en åtgärd som kallas "värdeökning på jordbruks- och skogsbruksprodukter"’ och som syftar till att förbättra jordbrukets och skogsbrukets konkurrenskraft. EU:s budget uppgår till 5,6 miljarder euro i stöd under perioden 2007–2013. Finansieringen kompletteras av nationella medel, vilket ger en total offentlig finansiering på 9,0 miljarder euro.

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

Denna särskilda rapport (nr 1/2013) heter Har EU:s stöd till livsmedelsbearbetningsindustrin varit ändamålsenligt och effektivt och höjt värdet på jordbruksprodukter? Revisionsrätten undersökte om åtgärden var utformad och genomfördes på ett sätt som medger en effektiv finansiering av projekt som tillgodoser tydligt identifierade behov och om åtgärden övervakas och utvärderas på ett sätt som gör att resultat kan påvisas.

EU:s revisorer granskade projekt i Spanien, Frankrike, Italien, Litauen, Polen och Rumänien.

De viktigaste slutsatserna och rekommendationerna i rapporten presenteras för pressen av Jan Kinšt, ledamot av revisionsrätten.


DATUM OCH TID Onsdagen den 10 april 2013 kl. 10:30

PLATS RESIDENCE PALACE - International Press Centre
RUM MAALBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bryssel – Belgien

EN PRESSMAPP med den särskilda rapporten och ett pressmeddelande kommer att delas ut vid presskonferensen. Den särskilda rapporten offentliggörs på 22 officiella språk på revisionsrättens webbplats www.eca.europa.eu.

TOLKNING kommer att ske till franska och engelska.


Side Bar