Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

ECA/13/8

Luxembourg, 3. aprila 2013

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO
Ali je podpora EU živilskopredelovalni industriji uspešno in učinkovito dodala vrednost kmetijskim proizvodom?

V okviru SKP so podjetjem, ki predelujejo in tržijo kmetijske proizvode, na voljo nepovratna sredstva v okviru politike EU za razvoj podeželja iz ukrepa za dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, ki je namenjen izboljšanju konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva. Za obdobje 2007–2013 je bilo iz proračuna EU za pomoč namenjenih 5,6 milijarde EUR. Ta sredstva dopolnjuje nacionalna poraba, ki skupni znesek javnih sredstev poveča na 9 milijard EUR.

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem EU.

Evropsko računsko sodišče je v tem posebnem poročilu z naslovom Ali je podpora EU živilskopredelovalni industriji uspešno in učinkovito dodala vrednost kmetijskim proizvodom?“ preučilo, ali bil ukrep zasnovan in ali se je izvajal tako, da je zagotovljeno učinkovito financiranje projektov, ki obravnavajo jasno ugotovljene potrebe, in ali se je ukrep spremljal in vrednotil tako, da je mogoče prikazati njegove rezultate.

Revizorji EU so preučili projekte v Španiji, Franciji, Italiji, Litvi, na Poljskem in v Romuniji.

Najpomembnejše zaključke in priporočila iz poročila bo novinarjem predstavil Jan Kinšt, član Evropskega računskega sodišča.


DATUM IN URA: sreda, 10. aprila 2013, ob 10.30 uri

KRAJ: RESIDENCE PALACE – Mednarodno tiskovno središče
DVORANA MAELBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bruselj – Belgija

Za tiskovno konferenco bo na voljo Gradivo za medije s posebnim poročilom in sporočilom za javnost. Posebno poročilo bo objavljeno na spletni strani Sodišča www.eca.europa.eu v 22 uradnih jezikih.

Zagotovljeno bo TOLMAČENJE v francoščino in angleščino.


Side Bar