Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

ECA/13/8

Luxemburg, 3 aprilie 2013

INVITAŢIE - CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Sprijinul acordat de UE pentru industria de prelucrare a produselor agroalimentare a contribuit în mod eficace și eficient la creșterea valorii adăugate a produselor agricole?

În cadrul politicii agricole comune, întreprinderile care prelucrează și comercializează produse agricole pot beneficia de granturi prevăzute de politica de dezvoltare rurală a UE și acordate prin intermediul unei măsuri intitulate „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”, măsură care vizează îmbunătățirea competitivității sectorului agricol și a sectorului forestier. Pentru perioada 2007‑2013, bugetul UE alocat acestei măsuri se ridică la 5,6 miliarde de euro sub formă de sprijin. Această finanțare este completată de fonduri naționale, sprijinul total din partea sectorului public ridicându-se, astfel, la nouă miliarde de euro.

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

În acest raport special, intitulat „Sprijinul acordat de UE pentru industria de prelucrare a produselor agroalimentare a contribuit în mod eficace şi eficient la creşterea valorii adăugate a produselor agricole?”, Curtea a analizat dacă măsura a fost concepută și implementată astfel încât să asigure finanțarea eficientă a proiectelor care răspund unor nevoi clar identificate și dacă măsura este monitorizată și evaluată într-un mod care să permită demonstrarea rezultatelor sale.

Curtea a examinat proiecte din Spania, Franța, Italia, Lituania, Polonia și România.

Principalele concluzii și recomandări ale raportului vor fi prezentate presei de către domnul Jan Kinšt, membru al Curţii de Conturi Europene.


DATA ŞI ORA EVENIMENTULUI Miercuri, 10 aprilie 2013, la ora 10:30

LOCUL DE DESFĂŞURARE RESIDENCE PALACE - International Press Centre
SALA „MAALBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Bruxelles – Belgia

În cadrul conferinței de presă se va pune la dispoziţie un DOSAR DE PRESĂ, care include textul integral al raportului special şi un comunicat de presă. Raportul special va fi publicat pe site-ul internet al Curţii, www.eca.europa.eu, în 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Se vor asigura servicii de INTERPRETARE în limbile engleză şi franceză.


Side Bar