Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

ECA/13/8

Luksemburg, 3 kwietnia 2013 r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRASY
Czy wsparcie UE dla przemysłu przetwórstwa spożywczego w sposób skuteczny i wydajny zwiększało wartość dodaną produktów rolnych?

W ramach unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich – będącej częścią WPR – za pomocą działania pt. „Zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych”, którego celem jest poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, udostępniane są dotacje dla przedsiębiorstw przetwarzających i wprowadzających do obrotu produkty rolne. W budżecie UE na lata 2007-2013 na pomoc przeznaczono 5,6 mld euro. Do tego dochodzą środki krajowe, dzięki którym łączna wysokość środków publicznych sięga 9 mld euro.

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

Sprawozdanie specjalne nr 1/2013 zatytułowane jest: „Czy wsparcie UE dla przemysłu przetwórstwa spożywczego w sposób skuteczny i wydajny zwiększało wartość dodaną produktów rolnych?” Trybunał sprawdził, czy działanie to zostało zaprojektowane i wdrożone w sposób, który umożliwia wydajne finansowanie projektów mających zaspokoić wyraźnie zidentyfikowane potrzeby, oraz czy działanie to było monitorowane i oceniane tak, aby możliwe było wykazanie jego rezultatów.

Kontrolerzy UE zbadali projekty w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, na Litwie, w Polsce oraz w Rumunii.

Najważniejsze wnioski i zalecenia sformułowane w sprawozdaniu przedstawi Pan Jan Kinšt, członek Trybunału.


TERMIN środa, 10 kwietnia 2013 r., godz. 10:30

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
SALA „MAALBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia

Podczas spotkania udostępniony zostanie PAKIET PRASOWY, składający się ze sprawozdania specjalnego i komunikatu prasowego. Sprawozdanie specjalne zostanie opublikowane na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu) w 22 językach urzędowych.

Tłumaczenie USTNE zostanie zapewnione w językach francuskim i angielskim.


Side Bar