Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

ECA/13/8

Luksemburgā, 2013. gada 3. aprīlī

UZAICINĀJUMS UZ PRESES KONFERENCI
Vai ES sniegtais atbalsts pārtikas pārstrādes nozarei ir efektīvi un lietderīgi nodrošinājis lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanu

Saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku ES lauku attīstības politikas ietvaros ar pasākuma “Lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” starpniecību uzņēmumiem, kas pārstrādā un tirgo lauksaimniecības produktus, tiek nodrošinātas dotācijas, kuru mērķis ir uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspēju. ES budžetā laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam šim atbalstam bija paredzēti 5,6 miljardi EUR. Šo finansējumu papildina valstu tēriņi, kas kopā veido 9,0 miljardus EUR publiskā finansējuma.

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) visu gadu publicē īpašos ziņojumus, kuros ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Šajā īpašajā ziņojumā Nr. 1/2013, kura nosaukums ir “Vai ES sniegtais atbalsts pārtikas pārstrādes nozarei ir efektīvi un lietderīgi nodrošinājis lauksaimniecības produktu pievienoto vērtību”, ERP pārbaudīja, vai pasākums bija izstrādāts un īstenots tā, lai nodrošinātu efektīvu finansējumu projektiem, ar ko risina skaidri apzinātas vajadzības, un vai pasākums tika uzraudzīts un novērtēts tā, lai būtu iespējams pierādīt tā rezultātus.

ES revidenti pārbaudīja projektus Spānijā, Francijā, Itālijā, Lietuvā, Polijā un Rumānijā.

Ar galvenajiem ziņojumā izklāstītajiem secinājumiem un ieteikumiem preses pārstāvjus iepazīstinās Palātas loceklis Jans Kinšts [Jan Kinšt].


DATUMS UN LAIKS Trešdien, 2013. gada 10. aprīlī plkst. 10.30

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brisele – Beļģija

Preses konferencē būs pieejami PRESES MATERIĀLI, kuros ietilpst īpašais ziņojums un preses relīze. Īpašais ziņojums tiks publicēts Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu 22 oficiālajās ES valodās.

MUTISKĀ TULKOŠANA būs pieejama angļu un franču valodā.


Side Bar