Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMAI

ECA/13/8

Liuksemburgas, 2013 m. balandžio 3 d.

KVIETIMAS – PRANEŠIMAS SPAUDAI
Ar ES parama maisto perdirbimo pramonei buvo veiksminga ir efektyvi sukuriant pridėtinę vertę žemės ūkio produktams?

Pagal BŽŪP, įgyvendinant ES kaimo plėtros politiką dotacijos skiriamos žemės ūkio produktus perdirbančioms ir jais prekiaujančioms įmonėms pagal žemės ūkio ir miškininkystės produktų pridėtinės vertės priemonę, kuria siekiama padidinti žemės ūkio ir miškininkystės sektorių konkurencingumą. 2007–2013 m. iš ES biudžeto skirta 5,6 milijardo eurų pagalba. Prie šio finansavimo prisideda nacionalinės išlaidos, taigi, bendra viešojo finansavimo suma siekia 9,0 milijardo eurų.

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Šios specialiosios ataskaitos pavadinimas – „Ar ES parama maisto perdirbimo pramonei buvo veiksminga ir efektyvi sukuriant pridėtinę vertę žemės ūkio produktams?“. Audito Rūmai tikrino, ar priemonė buvo sukurta ir įgyvendinta taip, kad būtų veiksmingai finansuojami projektai, atsižvelgiant į aiškiai nustatytus poreikius, ir ar atlikus priemonės stebėjimą ir vertinimą galima įrodyti rezultatus.

ES auditoriai tikrino projektus Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Rumunijoje.

Pagrindines ataskaitos išvadas ir rekomendacijas spaudai pristatys Audito Rūmų narys Jan Kinšt.


DATA IR LAIKAS 2013 m. balandžio 10 d. (trečiadienis), 10.30 val.

VIETA RESIDENCE PALACE – Tarptautinis spaudos centras
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

MEDŽIAGĄ SPAUDAI, kurią sudaro specialioji ataskaita ir pranešimas spaudai, bus galima gauti prieš pranešimo spaudai pristatymą. Specialioji ataskaita bus paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje www.eca.europa.eu 22 oficialiomis kalbomis.

VERČIAMA bus į prancūzų ir anglų kalbas.


Side Bar