Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

ECA/13/8

Luxemburg 3. huhtikuuta 2013

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN
Onko EU:n elintarviketeollisuustuella lisätty maataloustuotteiden arvoa vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla?

EU:n maaseutua kehitetään osana yhteistä maatalouspolitiikkaa antamalla avustuksia maataloustuotteita jalostaville ja kaupan pitäville yrityksille maa- ja metsätaloustuotteiden arvoa lisäävän toimenpiteen kautta. Toimenpiteen tarkoituksena on parantaa maa- ja metsätalouden kilpailukykyä. EU:n talousarviossa on tukea varten sidottu 5,6 miljardia euroa kaudelle 2007–2013. EU:n rahoitusta täydennetään kansallisella rahoituksella. Julkisen rahoituksen kokonaismäärä on 9,0 miljardia euroa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Tämän erityiskertomuksen otsikkona on ”Onko EU:n elintarviketeollisuustuella lisätty maataloustuotteiden arvoa vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla?”. Tilintarkastustuomioistuin selvitti, oliko toimenpide suunniteltu ja pantu täytäntöön siten, että hankerahoitus oli tehokasta ja perustui selkeästi tunnistettuihin tarpeisiin. Lisäksi tarkastettiin, oliko toimenpiteen täytäntöönpanon seuranta ja arviointi toteutettu siten, että toiminnan tulokset olivat todennettavissa.

EU:n tarkastajat tarkastivat hankkeita Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Liettuassa, Puolassa ja Romaniassa.

Kertomuksen keskeiset päätelmät ja suositukset esittelee lehdistölle tilintarkastustuomioistuimen jäsen Jan Kinšt.


PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA Keskiviikko 10. huhtikuuta 2013 klo 10:30

PAIKKA RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Bryssel – Belgia

LEHDISTÖPAKETTI, joka sisältää erityiskertomuksen ja lehdistötiedotteen, on saatavilla lehdistötilaisuudessa. Erityiskertomus julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla (www.eca.europa.eu) 22 virallisella kielellä.

TULKKAUS ranskaksi ja englanniksi.


Side Bar