Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KONTROLLIKODA

ECA/13/8

Luxembourg, 3. aprill 2013

KUTSE INFOTUNDI
Kas ELi toetus toiduainetetööstusele on olnud mõjus ja tõhus põllumajandustoodete lisandväärtuse suurendamisel?

ÜPP raames antakse ELi maaelu arengu poliitika toetusi põllumajandustooteid töötlevatele ja turustavatele ettevõtetele põllumajandustoodete ja metsasaadustele lisandväärtuse andmise meetme kaudu, mille eesmärk on parandada põllumajanduse ja metsandussektori konkurentsivõimet. ELi eelarvest on perioodil 20072012 eraldatud toetusteks 5,6 miljardit eurot. Sellele lisandub riiklik kaasrahastamine, nii et kokku eraldatakse toetust 9 miljardit eurot.

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Eriaruanne kannab pealkirja „Kas ELi toetus toiduainetetööstusele on olnud mõjus ja tõhus põllumajandustoodete lisandväärtuse suurendamisel?” ning selles uuritakse, kas meede oli kavandatud ja rakendatud viisil, mis võimaldab projekte mõjusalt rahastada ja kas see põhineb selgelt määratletud vajadustel. Lisaks uuriti, kas meedet kontrollitakse ja hinnatakse viisil, mis võimaldab näidata tulemusi.

ELi audiitorid kontrollisid projekte Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, Leedus, Poolas ja Rumeenias.

Aruande peamisi järeldusi ja soovitusi tutvustab ajakirjandusele kontrollikoja liige Jan Kinšt.


KUUPÄEV JA KELLAAEG: kolmapäev, 10. aprill 2013 kell 10:30

KOHT The RESIDENCE PALACE – Rahvusvaheline pressikeskus
RUUM „MAELBEEK“
Rue de la Loi 155, 1040 Brüssel, Belgia

Infotunniks koostatakse PRESSIPAKETT, mis koosneb eriaruandest ja pressiteatest. Eriaruanne avaldatakse kontrollikoja veebilehel www.eca.europa.eu 22 ametlikus keeles.

SUULINE TÕLGE prantsuse ja inglise keelde.


Side Bar