Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

ECA/13/8

Luxembourg, den 3. april 2013

INVITATION – PRESSEBRIEFING
Har EU's støtte til fødevareindustrien effektivt og produktivt bidraget til at forøge værdien af landbrugsprodukter?

Under den fælles landbrugspolitik ydes der som led i politikken for udvikling af landdistrikterne støtte til virksomheder, der forarbejder og afsætter landbrugsprodukter. Støtten ydes gennem foranstaltningen "Forøgelse af værdien af landbrugs- og skovbrugsprodukter", hvis formål er at forbedre landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne. For perioden 2007-2013 er 5,6 milliarder euro fra EU-budgettet øremærket til støtten. Disse midler suppleres med nationale midler, så den samlede offentlige finansiering beløber sig til 9,0 milliarder euro.

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

Denne særberetning bærer titlen "Har EU's støtte til fødevareindustrien effektivt og produktivt bidraget til at forøge værdien af landbrugsprodukter?" Revisionsretten undersøgte, om foranstaltningens udformning og gennemførelse sikrede en produktiv finansiering af projekter, som adresserer klart identificerede behov, og om foranstaltningen blev overvåget og evalueret på en sådan måde, at dens resultater kunne dokumenteres.

EU-revisorerne undersøgte projekter i Spanien, Frankrig, Italien, Litauen, Polen og Rumænien.

Særberetningens hovedkonklusioner og anbefalinger vil blive præsenteret for pressen af Jan Kinšt, medlem af Retten.


DATO OG TIDSPUNKT
Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.30

STED RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK-SALEN
Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles - Belgien

EN PRESSEMAPPE med særberetningen og en pressemeddelelse vil ligge fremme til mødet. Særberetningen vil blive offentliggjort på Rettens websted, www.eca.europa.eu, på 22 officielle sprog.

Der vil være TOLKNING til fransk og engelsk.


Side Bar