Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

ECA/13/8

Lucemburk 3. dubna 2013

POZVÁNKA – TISKOVÁ PREZENTACE
Byla podpora EU potravinářskému průmyslu na přidávání hodnoty zemědělským produktům účelná a efektivní?

Jako součást společné zemědělské politiky jsou podnikům, které zpracovávají zemědělské produkty a uvádějí tyto produkty na trh, k dispozici dotace v rámci politiky rozvoje venkova EU, a to prostřednictvím opatření s názvem „přidávání hodnoty zemědělským a lesnickým produktům“. Na tuto podporu je v rozpočtu EU vyčleněna pro období 2007–2013 částka 5,6 miliardy EUR. Toto financování doplňuje vnitrostátní podpora, takže celkové veřejné výdaje na danou oblast představují 9 miliard EUR.

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

Tato zvláštní zpráva má název „Byla podpora EU potravinářskému průmyslu na přidávání hodnoty zemědělským produktům účelná a efektivní?“ Účetní dvůr v ní zkoumá, zda bylo dané opatření koncipováno a realizováno způsobem, který zajistil efektivní financování projektů zaměřených na jasně stanovené potřeby, a zda je toto opatření monitorováno a hodnoceno způsobem, který umožňuje prokázat výsledky opatření.

Auditoři EU při tomto auditu přezkoumávali projekty ve Španělsku, Francii, Itálii, Litvě, Polsku a Rumunsku.

Hlavní závěry a doporučení zprávy představí novinářům člen Evropského účetního dvora Jan Kinšt.


DATUM A ČAS Úterý 10. dubna 2013 v 10:30

MÍSTO RESIDENCE PALACE – International Press Centre
zasedací místnost
MAELBEEK
Rue de la Loi 155,
1040 Brusel, Belgie

Během prezentace pro tisk budou k dispozici INFORMAČNÍ MATERIÁLY, které bude tvořit zvláštní zpráva a tisková zpráva. Zvláštní zpráva bude zveřejněna na internetové stránce Účetního dvora www.eca.europa.eu ve 22 úředních jazycích.

TLUMOČENÍ bude zajištěno ve francouzštině a angličtině.


Side Bar