Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/13/7

Luxembourg, 2013. március 5.

Az idősebb munkavállalókat segítő programok – a Számvevőszék szerint a tagállamok és a Bizottság nem tudják felmérni ezek tényleges hasznát

Az idősebb munkavállalók foglalkoztatási rátájának javítása az Unió egyik stratégiai célja. Az Európai Számvevőszék friss jelentése szerint azonban sem a tagállamoknak, sem a Bizottságnak nem áll módjában megállapítani, hogy hány idősebb munkavállaló szerzett új képesítést, talált új munkahelyet, vagy tartotta meg addigi munkahelyét az Európai Szociális Alapból (ESZA) támogatott valamely intézkedés nyomán. A legtöbb ellenőrzött tagállam nem működtet olyan eszközöket, amelyek releváns és megbízható információkkal szolgálnának e tekintetben.

  Az Európai Szociális Alap olyan alapvető pénzügyi eszköz, amely az uniós foglalkoztatáspolitikai célok megvalósításában segíti a tagállamokat. Az ESZA célja a munkanélküliek és hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, elsősorban képzési tevékenységek támogatásával. 2007‑től 2013 végéig az ESZA kiadásai több mint 75 milliárd eurót tesznek ki, ami az Unió teljes költségvetésének kb. 8%‑a. A Számvevőszék hat programot választott ki ellenőrzésre, melyek együtt 222 millió eurót tettek ki és négy tagállamra (Németország, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság) terjedtek ki.

„A Bizottság úgy hagy jóvá programokat, hogy nem követeli meg az azok tényleges működésének ellenőrzéséhez szükséges információkat, a tagállamok pedig nem adják meg ezt a tájékoztatást – nyilatkozta Lazaros Lazarou, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – A megbízható, ellenőrizhető és időszerű teljesítményadatok, illetve a különböző intézkedésekre vonatkozó ilyen értékelések hiánya lehetetlenné teszi a döntéshozók számára, hogy a jelenlegi és jövőbeni döntéshozatalban felhasználható következtetéseket tudjanak levonni.”

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre vonatkozó kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

„Vannak‑e olyan eszközök, amelyek révén figyelemmel lehet kísérni az Európai Szociális Alapnak az idősebb munkavállalókra irányuló kiadásait?” c., 25/2012. sz. különjelentésünk azt vizsgálta, hogy a tagállamok és a Bizottság kidolgoztak‑e a programozási időszakban az Európai Szociális Alap (ESZA) intézkedései eredményességének értékeléséhez szükséges eszközöket, és alkalmazták‑e azokat. Az ellenőrzés az operatív programok tartalmára – különös tekintettel a számszerűsített operatív célkitűzésekre és mutatókra –, valamint a monitoring- és értékelési rendszerekre összpontosított.

  Az Európai Szociális Alap (ESZA) az Európai Unió egyik alapvető pénzügyi eszköze, amellyel a foglalkoztatás területén segíti a tagállamokat. 2007‑től 2013 év végéig az ESZA kiadásai több mint 75 milliárd eurót tesznek majd ki, ami az Unió teljes költségvetésének kb. 8 %‑a.

  A Számvevőszék hiányosságokat tárt fel az operatív programok koncepcióját, valamint a monitoring- és értékelési rendszereket illetően. Rámutatott a Számvevőszék arra is, hogy a Bizottság nem rendelkezik uniós szinten következetes adatokkal az operatív célokról, az eredménymutatókról és az elkülönített pénzeszközökről. Mindezek miatt, noha az Uniónak stratégiai célja az idősebb munkavállalók foglalkoztatási rátájának javítása, sem a tagállamoknak, sem a Bizottságnak nincsen módja megállapítani, hogy hány idősebb munkavállaló szerzett új képesítést, talált új munkahelyet, vagy tartotta meg addigi munkahelyét valamely ESZA-finanszírozású intézkedés nyomán. Nem ismeretes az sem, hogy milyen összegeket fordítottak az ilyen jellegű intézkedésekre.

  A Számvevőszék azt javasolja, hogy a Bizottság:

 • írja elő a tagállamoknak, hogy operatív programjaikat úgy tervezzék meg, hogy mérhető legyen az ESZA-forrásoknak köszönhető teljesítmény. Az operatív programok jelöljék ki egyértelműen a célcsoportokat, és határozzanak meg releváns, számszerűsített operatív célokat és mutatókat az outputok, eredmények és konkrét hatások célcsoportszinten történő mérésére. Jelöljenek ki köztes mérföldköveket, és szabják meg a célértékek hierarchiáját;

 • írja elő a tagállamoknak, hogy monitoring- és értékelési rendszereiket úgy tervezzék meg, hogy azok képesek legyenek megfelelő időközönként mérni és indokolni az összes célértékhez képest történt előrelépést;

 • szerezzen következetes és megbízható információkat a tagállamoktól annak érdekében, hogy megfelelő tájékoztatással tudjon szolgálni az ESZA által mozgósított eszközökről és az általa elért eredményekről;

 • a tagállamok irányítási és kontrollrendszereinek értékelése és monitoringja során gondoskodjon a teljesítménnyel kapcsolatos kérdések mélyreható elemzéséről.

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő, Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobile: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar