Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

ECA/13/6

Luxembourg, 26. februar 2013

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO

Ali obstajajo orodja za spremljanje uspešnosti porabe Evropskega socialnega sklada za starejše delavce?

Evropski socialni sklad (ESS) je ključni finančni instrument za pomoč državam članicam pri doseganju ciljev politike EU glede zaposlovanja. Njegov cilj je spodbujati vključevanje brezposelnih in prikrajšanih oseb na trg delovne sile, zlasti s podpiranjem usposabljanja. Od leta 2007 do konca leta 2013 bo poraba ESS znašala več kot 75 milijard EUR, kar je okoli 8 % celotnega proračuna EU. Za revizijo je bilo izbranih šest programov v vrednosti 222 milijonov EUR, ki so se izvajali v štirih državah članicah (Nemčija, Italija, Poljska in Združeno kraljestvo).

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča se objavljajo vse leto, v njih pa so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih področij proračuna EU ali upravljavskih zadev.

V tem posebnem poročilu (PP št. 25/2012) z naslovom „Ali obstajajo orodja za spremljanje uspešnosti porabe Evropskega socialnega sklada za starejše delavce?“ je ocenjeno, ali so države članice in Komisija vzpostavile in uporabljale orodja, ki so potrebna za ocenjevanje uspešnosti ukrepov ESS, namenjenih starejšim delavcem, v programskem obdobju. Revizija je bila osredotočena na vsebino operativnih programov, zlasti na kvantificirane ožje operativne cilje in kazalnike ter sisteme za spremljanje in vrednotenje.

Glavne zaključke in priporočila poročila bo medijem predstavil član Evropskega računskega sodišča Lazaros Lazarou.DATUM IN ČAS torek, 5. marca 2013 ob 10.30. uri

KRAJ RESIDENCE PALACE – Mednarodno tiskovno središče

DVORANA MAALBEEK

155, rue de la Loi,
1040 Bruselj – Belgija

Na tiskovni konferenci bo na voljo GRADIVO ZA MEDIJE, v katerem bosta izvod posebnega poročila in izjave za javnost. Posebno poročilo bo v 22 uradnih jezikih objavljeno na spletni strani Sodišča www.eca.europa.eu.

Zagotovljeno bo TOLMAČENJE v francoščino in angleščino.


Side Bar