Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

ECA/13/6

Luxemburg, 26 februarie 2013

INVITAŢIE - CONFERINȚĂ DE PRESĂ

S-au instituit instrumente în vederea monitorizării eficacității finanțării acordate prin Fondul social european (FSE) pentru lucrătorii în vârstă?

    Fondul social european este un instrument financiar important destinat să sprijine statele membre în eforturile lor de a îndeplini obiectivele UE în materie de politică de ocupare a forței de muncă. El vizează să promoveze integrarea pe piața muncii a șomerilor și a persoanelor dezavantajate, în primul rând prin sprijinirea activităților de formare. În perioada cuprinsă între 2007 și sfârșitul anului 2013, cheltuielile FSE vor fi depășit suma de 75 de miliarde de euro, reprezentând 8 % din totalul bugetului UE. În vederea auditului au fost selectate șase programe cu o valoare totală de 222 de milioane de euro, ce acopereau patru state membre (Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit).

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

În cadrul acestui raport special (RS nr. 25/2012), intitulat „S-au instituit instrumente în vederea monitorizării eficacității finanțării acordate prin Fondul social european pentru lucrătorii în vârstă?”, s-a analizat dacă statele membre și Comisia au instituit și au implementat instrumentele necesare pentru a putea evalua eficacitatea acțiunilor destinate lucrătorilor în vârstă și derulate în cadrul FSE în cursul perioadei de programare. Auditul s‑a axat pe conţinutul programelor operaţionale şi, în special, pe obiectivele operaţionale cuantificate şi pe indicatori, precum şi pe sistemele de monitorizare şi de evaluare.

Prezentarea în faţa presei a principalelor concluzii şi recomandări ale raportului va fi susţinută de către domnul Lazaros Lazarou, membru al Curţii de Conturi Europene.DATA ŞI ORA EVENIMENTULUI Marţi, 5 martie 2013, ora 10:30

LOCUL DE DESFĂŞURARE RESIDENCE PALACE - International Press Centre

SALA „MAALBEEK”

155, rue de la Loi, 1040 Bruxelles – Belgia

În cadrul conferinței de presă se va pune la dispoziţie un DOSAR DE PRESĂ, care include textul integral al raportului special şi un comunicat de presă. Raportul special va fi publicat pe site-ul internet al Curţii, www.eca.europa.eu, în 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Se vor asigura servicii de INTERPRETARE în limbile engleză şi franceză.


Side Bar