Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPESE REKENKAMER

ECA/13/6

Luxemburg, 26 februari 2013

UITNODIGING – PERSCONFERENTIE

Worden er instrumenten ingezet om toe te zien op de doeltreffendheid van uitgaven van het Europees Sociaal Fonds (ESF) ten behoeve van oudere werknemers?

Het Europees Sociaal Fonds is een zeer belangrijk financieel instrument dat is bedoeld om de lidstaten te helpen, de doelstellingen van het EU-werkgelegenheidsbeleid te verwezenlijken. Het is erop gericht de integratie van werklozen en kansarmen op de arbeidsmarkt te bevorderen, hoofdzakelijk door opleidingsactiviteiten te ondersteunen. Tussen 2007 en eind 2013 zullen de ESF-uitgaven meer dan 75 miljard euro belopen, ofwel ongeveer 8 % van de totale EU‑begroting. Voor de controle werden zes programma’s ter waarde van 222 miljoen euro geselecteerd; ze bestreken vier lidstaten (Duitsland, Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk).

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s.

In dit Speciaal verslag nr. 25/2012 “Worden er instrumenten ingezet om toe te zien op de doeltreffendheid van uitgaven van het Europees Sociaal Fonds ten behoeve van oudere werknemers?” wordt ingegaan op de vraag of de lidstaten en de Commissie de instrumenten hadden opgezet en toegepast die nodig zijn om de doeltreffendheid van de op oudere werknemers gerichte acties in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF) tijdens de programmeringsperiode te beoordelen. De controle was gericht op de inhoud van de operationele programma’s en met name op de gekwantificeerde operationele doelstellingen en indicatoren, alsmede op de systemen voor toezicht en evaluatie.

De voornaamste conclusies en aanbevelingen in het verslag zullen aan de pers worden gepresenteerd door de heer Lazaros Lazarou, lid van de Rekenkamer.DATUM EN TIJDSTIP Dinsdag 5 maart 2013 om 10:30 uur

LOCATIE The RESIDENCE PALACE - Internationaal perscentrum

Zaal MAALBEEK

Wetstraat 155,
1040 Brussel – België

EEN PERSMAP met daarin het speciaal verslag en een persbericht zal beschikbaar zijn tijdens de persconferentie. Het speciaal verslag wordt in 22 officiële talen gepubliceerd op de website van de Rekenkamer, www.eca.europa.eu.

VERTOLKING is beschikbaar in het Frans en het Engels.


Side Bar