Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

ECA/13/6

Luksemburgā, 2013. gada 26. februārī

UZAICINĀJUMS UZ PRESES KONFERENCI

Vai ir izveidoti instrumenti, ar kuriem uzrauga efektivitāti Eiropas Sociālā fonda (ESF) tēriņiem gados vecākiem darbiniekiem

Eiropas Sociālais fonds ir galvenais finanšu instruments, kas paredzēts, lai palīdzētu dalībvalstīm sasniegt ES nodarbinātības politikas mērķus. Tā mērķi ir veicināt bezdarbnieku un nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju integrāciju darba tirgū, galvenokārt atbalstot mācību pasākumus. No 2007. gada līdz 2013. gada beigām ESF tēriņi sasniegs vairāk nekā 75 miljardus EUR, kas veido aptuveni 8 % no kopējā ES budžeta. Revīzijai tika atlasītas sešas programmas 222 miljonu EUR vērtībā, un tā aptvēra četras dalībvalstis (Vāciju, Itāliju, Poliju un Apvienoto Karalisti).

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Īpašajā ziņojumā Nr. 25/2012 “Vai ir izveidoti instrumenti, ar kuriem uzrauga efektivitāti Eiropas Sociālā fonda tēriņiem gados vecākiem darbiniekiem” tika izvērtēts, vai dalībvalstis un Komisija ir izveidojušas un ieviesušas instrumentus, kas vajadzīgi, lai novērtētu gados vecākiem darbiniekiem paredzēto Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbību efektivitāti plānošanas periodā. Ziņojumā pievērsta uzmanību darbības programmu saturam un it īpaši skaitļos izteiktiem darbības mērķiem un rādītājiem, kā arī uzraudzības un vērtēšanas sistēmām.

Ar galvenajiem ziņojumā izklāstītajiem secinājumiem un ieteikumiem preses pārstāvjus iepazīstinās Palātas loceklis Lazaross Lazaru [Lazaros Lazarou].DATUMS UN LAIKS
Otrdien, 2013. gada 5. martā plkst. 10.30

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre

MAALBEEK ROOM

155, rue de la Loi, 1040 Brisele – Beļģija

Preses konferencē būs pieejami PRESES MATERIĀLI, kuros ietilpst īpašais ziņojums un preses relīze. Īpašais ziņojums tiks publicēts Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu 22 oficiālajās ES valodās.

MUTISKĀ TULKOŠANA būs pieejama angļu un franču valodā.


Side Bar