Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

ECA/13/6

Luxemburg, 26. helmikuuta 2013

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

Onko ikääntyville työntekijöille tarkoitettujen Euroopan sosiaalirahaston varojen käytön vaikuttavuuden seurantaan välineitä?

    Euroopan sosiaalirahasto (ESR) kuuluu keskeisiin rahoitusvälineisiin, joiden tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan EU:n työllisyyspolitiikan tavoitteet. Rahaston avulla edistetään työttömien ja heikommassa asemassa olevien integroitumista työmarkkinoille pääasiassa koulutukseen liittyvien tukitoimien avulla. Vuoden 2007 ja vuoden 2013 lopun välisenä aikana ESR:n menot ovat yli 75 miljardia euroa. Niiden osuus EU:n koko talousarviosta on noin kahdeksan prosenttia. Tarkastukseen valittiin kuusi ohjelmaa, joiden arvo on 222 miljoonaa euroa ja jotka koskevat neljää jäsenvaltiota (Italia, Puola, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta).

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomuksessa nro 25/2012 ”Onko ikääntyville työntekijöille tarkoitettujen Euroopan sosiaalirahaston varojen käytön vaikuttavuuden seurantaan välineitä?” selvitetään, missä määrin jäsenvaltiot ja komissio ovat ottaneet käyttöön välineitä, joiden avulla arvioidaan ikääntyviä työntekijöitä koskevien ESR:n toimien vaikuttavuutta ohjelmakauden kuluessa. Siinä keskitytään toimenpideohjelmien sisältöön ja etenkin määrällisiin toiminnan tavoitteisiin ja indikaattoreihin sekä seuranta- ja arviointijärjestelmiin.

Kertomuksen keskeiset päätelmät ja suositukset esittelee lehdistölle tilintarkastustuomioistuimen jäsen Lazaros Lazarou.PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA Tiistai 5. maaliskuuta 2013 klo 10:30

PAIKKA RESIDENCE PALACE – International Press Centre

MAALBEEK ROOM

155, rue de la Loi, 1040 Bryssel – Belgia

LEHDISTÖPAKETTI, joka sisältää erityiskertomuksen ja lehdistötiedotteen, on saatavilla lehdistötilaisuudessa. Erityiskertomus julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla (www.eca.europa.eu) 22 virallisella kielellä.

TULKKAUS ranskaksi ja englanniksi.


Side Bar