Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

ECA/13/6

Luxembourg, den 26. februar 2013

INVITATION – PRESSEBRIEFING

Er der indført værktøjer med henblik på at overvåge, om midlerne fra Den Europæiske Socialfond (ESF) til ældre arbejdstagere anvendes effektivt?

Den Europæiske Socialfond er et finansielt nøgleinstrument, som er udformet med henblik på at hjælpe medlemsstaterne med at opfylde EU’s beskæftigelsespolitiske mål. Instrumentet har til formål at fremme arbejdsløses og dårligt stillede personers integration på arbejdsmarkedet, primært via støtte til uddannelsesforanstaltninger. Fra 2007 og frem til udgangen af 2013 vil ESF’s udgifter beløbe sig til mere end 75 milliarder euro svarende til ca. 8 % af det samlede EU-budget. Til revisionen blev der udvalgt seks programmer til en værdi af 222 millioner euro, og denne dækkede fire medlemsstater (Tyskland, Italien, Polen og Det forenede Kongerige).

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

Denne særberetning (SB 25/2012) har titlen "Er der indført værktøjer med henblik på at overvåge, om midlerne fra Socialfonden til ældre arbejdstagere anvendes effektivt?" Retten undersøgte, om medlemsstaterne og Kommissionen havde etableret og anvendte de værktøjer, som er nødvendige for i programmeringsperioden at kunne vurdere effektiviteten af de ESF-foranstaltninger, der er rettet mod ældre arbejdstagere. Revisionen var koncentreret om de operationelle programmers indhold, særlig de kvantificerede operationelle mål og indikatorer og overvågnings- og evalueringssystemerne.

Særberetningens hovedkonklusioner og anbefalinger vil blive præsenteret for pressen af Lazaros Lazarou, medlem af Retten.DATO OG TIDSPUNKT Mandag, den 5. marts 2013 kl. 10:30

STED RESIDENCE PALACE - International Press Centre

MAALBEEK-SALEN

Rue de la Loi 155,
1040 Bruxelles - Belgien

EN PRESSEMAPPE med særberetningen og en pressemeddelelse vil være lagt frem til briefingen. Særberetningen vil blive offentliggjort på Rettens websted, www.eca.europa.eu på 22 officielle sprog.

Der vil være TOLKNING til fransk og engelsk.


Side Bar