Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropský účetní dvůr

ECA/13/6

Lucemburk 26. února 2013

Pozvánka – tisková prezentace

Byly zavedeny nástroje pro monitorování účelnosti výdajů Evropského sociálního fondu (ESF) na starší pracovníky?

Evropský sociální fond (ESF) je klíčový finanční nástroj, jenž byl koncipován tak, aby členským státům napomáhal dosáhnout cílů EU v oblasti politiky zaměstnanosti. Jeho cílem je podporovat začleňování nezaměstnaných a znevýhodněných osob na trhu práce, a to v první řadě podporou odborné přípravy. V období od roku 2007 do konce roku2013 přesáhnou výdaje z ESF 75 miliard EUR, což odpovídá zhruba 8 % celkového rozpočtu EU. Pro audit bylo vybráno šest operačních programů, jejichž celkový finanční objem činí 222 milionů EUR a které pokrývají čtyři členské státy (Německo, Itálie, Polsko a Spojené království).

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

V této zvláštní zprávě (ZZ č. 25/2012) nazvané „Byly zavedeny nástroje pro monitorování účelnosti výdajů Evropského sociálního fondu na starší pracovníky?“ se posuzuje, zda členské státy a Komise v daném programovém období nastavily a zavedly nástroje nutné k posuzování účelnosti akcí financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF) a zaměřených na starší pracovníky. Zpráva se soustřeďuje na náplň operačních programů, zejména na kvantifikované provozní cíle a ukazatele a dále na systémy pro monitorování a hodnocení.

Hlavní závěry a doporučení zprávy představí novinářům člen Evropského účetního dvora Lazaros Lazarou.DATUM A ČAS Úterý 5. března 2013 v 10:30

MÍSTO RESIDENCE PALACE – International Press Centre

zasedací místnost
MAELBEEK

Rue de la Loi 155,
1040 Brusel, Belgie

Během prezentace pro tisk budou k dispozici INFORMAČNÍ MATERIÁLY, které bude tvořit zvláštní zpráva a tisková zpráva. Zvláštní zpráva bude zveřejněna na internetové stránce Účetního dvora www.eca.europa.eu ve 22 úředních jazycích.

TLUMOČENÍ bude zajištěno ve francouzštině a angličtině.


Side Bar