Navigation path

Left navigation

Additional tools

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/13/5

Luxemburg, 25 februarie 2013

Auditul Curții de Conturi Europene determină UE să regândească normele privind „locuințele temporare” construite în urma unor catastrofe naturale

În urma unui raport al Curții de Conturi Europene, Comisia Europeană urmează să clarifice normele privind finanțarea „locuințelor temporare” construite în urma unor catastrofe naturale. Raportul Curții a examinat evenimentele care au urmat cutremurului din luna aprilie 2009 care a lovit regiunea italiană Abruzzi și capitala acesteia, orașul L’Aquila, cauzând daune directe estimate la peste 10 miliarde de euro. În noiembrie 2009, Uniunea Europeană a contribuit, din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), cu 0,5 miliarde de euro la operațiunile de urgență derulate de autoritățile italiene.

Operațiunile care au fost finanțate au inclus repunerea imediată în funcțiune a infrastructurilor în domeniul energiei, apei potabile, apelor reziduale, transporturilor, telecomunicațiilor, sănătății și învățământului, precum și furnizarea unor locuințe temporare și a unor servicii de ajutor destinate nevoilor imediate ale populației. 67 500 de persoane au rămas fără locuințe în urma cutremurului.

Aproximativ 30 % (144 de milioane de euro) din contribuția FSUE a fost alocată pentru operațiuni care erau pe deplin eligibile în temeiul Regulamentului FSUE. Cu toate acestea, proiectul CASE (acronimul italian pentru „Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili”, adică locuințe consolidate împotriva seismelor și ecosustenabile), deși corespundea nevoilor efective, nu a respectat prevederile specifice ale Regulamentului FSUE întrucât a avut ca obiect construirea de clădiri noi permanente și nu de locuințe temporare. Proiectul CASE a utilizat 70 % din fonduri, respectiv 350 de milioane de euro. Strategia aleasă pentru proiectul CASE a avut în vedere nevoile în materie de locuințe ale unui număr de 15 000 de persoane din totalul populației afectate de cutremur, însă nu a răspuns în timp util și la o capacitate suficientă la nevoile efective ale acestei populații. Locuinţele din cadrul proiectului CASE erau mult mai scumpe decât casele standard.

Regulamentul FSUE prevede că fondul poate fi utilizat doar pentru operațiuni de urgenţă de primă necesitate, inclusiv măsuri provizorii de cazare. Regulamentul nu vizează finanțarea unor proiecte de veritabilă reconstrucție imobiliară. Domeniul de aplicare al FSUE este limitat la nevoile cele mai urgente, în timp ce reconstrucția pe termen lung trebuie să intre sub incidența altor instrumente. Prin urmare, în opinia Curții, proiectul CASE, care furniza locuințe de durată și sustenabile, nu a respectat obiectivele FSUE. Mai mult, se estimează că apartamentele CASE vor genera venituri considerabile în viitor, deși Regulamentul FSUE nu conține nicio prevedere pentru o astfel de eventualitate.

Au existat deficiențe la nivelul planificării prealabile, deși regiunea Abruzzi este una dintre zonele cu cel mai ridicat risc seismic din Europa. Mă bucur că Comisia va profita de ocazia reprezentată de viitoarea revizuire a Regulamentului privind Fondul de solidaritate al UE nu doar pentru a clarifica noțiunea de «locuințe temporare», ci și pentru a încuraja statele membre care sunt expuse acestui risc să instituie veritabile planuri pentru situaţiile de urgenţă” a declarat Ville Itälä, membrul Curții responsabil de acest raport. „Acest lucru va contribui la ameliorarea considerabilă a răspunsului UE în caz de catastrofe naturale.”

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

Acest raport special (RS nr. 24/2012), intitulat „Răspunsul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene la cutremurul produs în 2009 în regiunea Abruzzi: pertinența și costul acțiunilor”, a examinat dacă (i) cheltuielile prevăzute în Acordul de punere în aplicare respectau dispozițiile Regulamentului FSUE, (ii) dacă proiectul CASE a fost bine planificat și dacă a fost implementat în mod rapid și (iii) dacă proiectul CASE a fost implementat în cel mai economic mod.

Auditul a pus accentul în principal pe proiectul CASE, care a absorbit cea mai mare parte a ajutorului acordat de FSUE (350 din 494 de milioane de euro). Auditul s‑a desfășurat în perioada noiembrie 2011-februarie 2012 și a acoperit un eșantion format din cinci proceduri de achiziții și din 12 contracte pentru construcția de locuințe și pentru furnizarea de mobilier, de beton, de piloni și de izolatori seismici. Eșantionul a acoperit 35 % din valoarea sumelor contractate pentru proiectul CASE (a se vedea anexa II la raport). Analizele documentare au fost completate cu observații și cu interviuri realizate în cadrul Departamentului pentru Protecția Civilă din Italia, la locul de implementare a proiectelor și la părțile interesate relevante din zona în care s-a produs cutremurul.

Curtea a constatat că proiectele finanțate, cu excepția proiectului CASE, erau eligibile conform Regulamentului FSUE. Toate aceste proiecte au fost implementate conform Acordului de punere în aplicare și au răspuns multor nevoi imediate ale populației afectate de cutremur. Strategia aleasă de autoritățile italiene, şi anume de a construi apartamente CASE, a fost ușor de înțeles, însă proiectul nu a reușit să asigure, înainte de venirea iernii, cazarea întregii populații strămutate. Apartamentele CASE s‑au dovedit a fi nejustificat de costisitoare și nu au putut adăposti decât prea puține persoane. S‑au identificat, de asemenea, deficiențe în cadrul planificării proiectului, precum și în ceea ce privește asigurarea principiului economicității în implementarea proiectului. Regulamentul FSUE prevede că fondul poate fi utilizat doar pentru operațiuni de urgență de primă necesitate, inclusiv măsuri provizorii de cazare. Regulamentul nu vizează finanțarea unor proiecte de veritabilă reconstrucție imobiliară sau a unor proiecte generatoare de venituri. Mai mult, conform Regulamentului FSUE, domeniul de aplicare al fondului este limitat la nevoile cele mai urgente, în timp ce reconstrucția pe termen lung trebuie să intre sub incidența altor instrumente. Prin urmare, în opinia Curții, proiectul CASE, care furniza locuințe de durată și sustenabile, nu a respectat obiectivele FSUE. Mai mult, se estimează că apartamentele CASE vor genera venituri considerabile în viitor, deși Regulamentul FSUE nu conține nicio prevedere pentru o astfel de eventualitate.

Pentru a trage învățămintele necesare din experiența acumulată în urma seismului din Abruzzi și luând în considerare în mod corespunzător situația de urgență specifică și impactul acesteia, Curtea de Conturi Europeană recomandă Comisiei: (i) să aibă în vedere adaptarea Regulamentului FSUE la evoluțiile recente în ceea ce privește strategiile de acțiune în caz de catastrofe naturale, (ii) să încurajeze statele membre să își amelioreze pregătirea pentru situațiile de urgență astfel încât să poată furniza asistență în timp util și cu un bun raport cost-eficacitate și (iii) să promoveze ideea luării în considerare în mod adecvat a principiului economicității la conceperea și la implementarea proiectelor de asistență în situații de urgență.

Contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă, Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar