Navigation path

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/13/44

Luxemburg, 11 decembrie 2013

Potrivit auditorului extern al UE, sprijinul financiar direct acordat de UE Autorității Palestiniene necesită o revizuire generală

Un raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană pune sub semnul întrebării sustenabilitatea sprijinului financiar direct pe care UE îl acordă Autorității Palestiniene prin mecanismul PEGASE.

Deși Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) au reușit să implementeze sprijinul financiar acordat Autorității Palestiniene în circumstanțe dificile, o serie de aspecte ale abordării actuale necesită din ce în ce mai mult o revizuire generală”, a declarat domnul Hans Gustaf Wessberg, membrul Curții responsabil de acest raport.Deși au fost obținute unele rezultate importante, sunt necesare schimbări majore, cum ar fi încurajarea Autorității Palestiniene să întreprindă mai multe reforme, în special în ceea ce privește funcția sa publică. Mai mult, trebuie găsită o modalitate pentru a determina Israelul să ia măsurile necesare care să contribuie la asigurarea eficacității sprijinului financiar direct acordat prin PEGASE.

Începând din 1994, Uniunea Europeană a acordat asistență în valoare de peste 5,6 miliarde de euro pentru poporul palestinian, în sprijinul obiectivului său general de a contribui la implementarea unei soluții bazate pe coexistența a două state, care să pună capăt conflictului israeliano-palestinian. Începând din 2008, cel mai important program al Uniunii pentru teritoriul palestinian ocupat este reprezentat de sprijinul financiar direct acordat prin mecanismul PEGASE, care a pus la dispoziție fonduri de aproximativ 1 miliard de euro în perioada 2008‑2012. În cadrul auditului, s‑a examinat dacă Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) gestionaseră în mod corespunzător acest program în perioada respectivă. Sprijinul financiar direct acordat prin PEGASE urmărește să ajute Autoritatea Palestiniană să își respecte obligațiile față de funcționarii publici, de pensionari și de familiile vulnerabile, să mențină servicii publice esențiale și să îmbunătățească finanțele publice.

În urma auditului, s-a constatat că o serie de aspecte legate de programarea finanțării trebuie să fie consolidate, că există posibilitatea de a se obține economii prin utilizarea într‑o mai mare măsură a procedurilor competitive de achiziții și că sistemul complex de gestionare folosit în prezent trebuie să fie simplificat.

Deși programul a avut o contribuție semnificativă la acoperirea cheltuielilor salariale ale Autorității Palestiniene, creșterea numărului beneficiarilor și scăderea finanțării acordate de alți donatori în cadrul sprijinului financiar direct PEGASE au determinat întârzieri grave în ceea ce privește plata salariilor de către Autoritatea Palestiniană în 2012, ceea ce a condus la tulburări în rândul populației palestiniene.

Sprijinul financiar direct acordat prin PEGASE a contribuit la serviciile publice esențiale, dar, din cauza situației politice, un număr considerabil de funcționari publici din Gaza erau plătiți chiar dacă nu se prezentau la locul de muncă și nu furnizau servicii publice. Comisia și SEAE nu au abordat în mod suficient această problemă.

În fine, în ciuda finanțării substanțiale aferente sprijinului financiar direct PEGASE, Autoritatea Palestiniană s‑a confruntat în 2012 cu un deficit bugetar grav, care amenința să erodeze și reformele din domeniul gestiunii finanțelor publice. În cele din urmă, amenințarea la adresa sustenabilității financiare a Autorității Palestiniene poate fi atribuită, în mare măsură, obstacolelor multiple impuse de guvernul israelian în calea dezvoltării economice a teritoriului palestinian ocupat, obstacole care subminează, de asemenea, eficacitatea sprijinului financiar direct acordat prin mecanismul PEGASE.

Raportul prezintă o serie de recomandări pe care Comisia și SEAE ar trebui să le abordeze atunci când vor proceda la revizuirea – care se impune – a sprijinului financiar direct acordat prin mecanismul PEGASE.

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

În acest raport special (RS nr. 14/2013), intitulat „Sprijinul financiar direct acordat Autorității Palestiniene de Uniunea Europeană”, Curtea de Conturi Europeană a examinat dacă SEAE și Comisia au gestionat în mod corespunzător sprijinul financiar direct acordat Autorității Palestiniene prin mecanismul PEGASE. Auditul s‑a concentrat pe concepția și modul de implementare a acestui sprijin, precum și pe rezultatele sprijinului și pe sustenabilitatea lor.

Potrivit concluziilor auditului, Comisia și SEAE reușiseră să implementeze sprijinul financiar direct acordat Autorității Palestiniene în circumstanțe dificile, dar o serie de aspecte ale abordării actuale necesită din ce în ce mai mult o revizuire generală. Deși au fost obținute unele rezultate importante, sustenabilitatea lor riscă să fie compromisă dacă actuala abordare nu face obiectul unor schimbări majore. Ca parte a acestor schimbări, Autoritatea Palestiniană trebuie, de asemenea, încurajată să întreprindă mai multe reforme, în special în ceea ce privește funcția sa publică. În același timp, trebuie găsită o modalitate pentru a determina Israelul să ia măsurile necesare care să contribuie la asigurarea eficacității sprijinului financiar direct acordat prin PEGASE.

Pe baza constatărilor sale, Curtea recomandă următoarele:

  • SEAE și Comisia ar trebui să consolideze programarea viitorului sprijin financiar direct acordat prin PEGASE, în special prin: crearea unei legături mai strânse cu noul plan de acțiune UE - Autoritatea Palestiniană; planificarea alocărilor pe o bază multianuală; elaborarea unor indicatori de performanță, în special în domeniul sănătății, al educației și al gestiunii finanțelor publice, cu scopul de a evalua și a demonstra mai bine rezultatele obținute.

  • Comisia ar trebui să reducă costurile gestionării sprijinului financiar direct acordat prin PEGASE prin: utilizarea unor proceduri competitive de achiziții pentru contractele legate de gestionarea și de controlul sprijinului financiar direct acordat prin PEGASE, ori de câte ori acest lucru este posibil; simplificarea sistemului de gestionare a sprijinului financiar direct acordat prin PEGASE, acordând Reprezentanței UE în Palestina responsabilitatea administrării bazei de date PEGASE și a efectuării unora dintre controalele externalizate în prezent.

  • SEAE și Comisia ar trebui să aplice un mecanism de condiționalitate pentru viitorul sprijin financiar direct acordat prin PEGASE, în special prin stabilirea unei legături între acesta și progresele concrete înregistrate de Autoritatea Palestiniană în ceea ce privește reforma funcției publice și reforma gestiunii finanțelor publice.

  • SEAE și Comisia ar trebui să ajungă la un acord cu Autoritatea Palestiniană pentru ca finanțarea salariilor și a pensiilor din sprijinul financiar direct PEGASE pentru funcționarii publici din Gaza să fie suspendată și redirecționată către Cisiordania.

  • SEAE și Comisia, împreună cu comunitatea mai largă a donatorilor, ar trebui să se implice într‑o mai mare măsură alături de Israel, în contextul cooperării mai extinse dintre UE și această țară, cu scopul de a stabili ce măsuri trebuie luate de Israel pentru a asigura o mai mare eficacitate a sprijinului financiar direct acordat prin PEGASE.

Persoana de contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă, Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar