Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPSKI REVIZORSKI SUD

Priopćenje za medije

ECA/13/44

Luxembourg, 11. prosinca 2013.

„Potrebno je preispitati izravnu financijsku potporu EU-a Palestinskoj samoupravi“, poručuju revizori EU-a

U izvješću koje je danas objavio Europski revizorski sud (Sud) propituje se održivost izravne financijske potpore EU-a Palestinskoj samoupravi putem mehanizma PEGASE.

Iako su Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) bile uspješne u provedbi ove potpore Palestinskoj samoupravi u teškim okolnostima, potreba da se preispitaju brojni aspekti trenutnog pristupa sve je veća“, rekao je gospodin Hans Gustaf Wessberg, član Suda zadužen za ovo izvješće. „Iako su postignuti važni rezultati, potrebne su veće preinake, poput poticanja Palestinske samouprave na provođenje što više reformi, osobito u pogledu javne službe. Istodobno treba pronaći način da se Izrael potakne na poduzimanje potrebnih koraka kako bi se osigurala djelotvornost izravne financijske potpore mehanizma PEGASE.“

Europska je unija od 1994. godine osigurala više od 5,6 milijardi eura pomoći Palestincima u vidu potpore svojem glavnom cilju, a to je stvaranje dviju država radi okončanja izraelsko-palestinskog sukoba. Izravna financijska potpora mehanizma PEGASE njezin je najveći program u okupiranom palestinskom području od 2008. godine te su njime od 2008. do 2012. godine osigurana sredstva u iznosu od oko 1 milijarde eura. Revizijom je ispitano jesu li Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje dobro upravljale ovim programom u navedenom razdoblju. Izravnom financijskom potporom PEGASE nastoji se pomoći Palestinskoj samoupravi u ispunjavanju obveza prema javnim službenicima, umirovljenicima i ugroženim obiteljima, u održavanju osnovnih javnih usluga te poboljšanju javnih financija.

Revizijom je utvrđeno da je potrebno ojačati nekoliko aspekata izrade programa za financiranje, da ima prostora za ostvarivanje ušteda češćom uporabom javnih natječaja te da je potrebno pojednostaviti postojeći složeni sustav upravljanja.

Iako je program znatno pridonio pokrivanju plaća koje isplaćuje Palestinska samouprava, povećanjem broja korisnika te smanjenjem financiranja ostalih donatora kroz izravnu financijsku potporu mehanizma PEGASE, u 2012. godini došlo je do ozbiljnih kašnjenja u isplati plaća Palestinske samouprave što je dovelo do nemira među palestinskim stanovništvom.

Izravna financijska potpora mehanizma PEGASE pridonijela je osnovnim javnim uslugama, no zbog političke je situacije znatan broj javnih službenika u Gazi dobivao plaću, a da nije odlazio na posao i pružao javne usluge. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje nisu se dovoljno bavile ovim problemom.

Naposljetku, unatoč obilnom financiranju kroz izravnu financijsku potporu mehanizma PEGASE, Palestinska se samouprava suočila s ozbiljnim proračunskim manjkom za 2012. godinu, što je također prijetilo narušavanju reformi upravljanja javnim financijama. Ugrožena financijska održivost Palestinske samouprave u konačnici se može u velikoj mjeri povezati s mnogostrukim preprekama koje je izraelska vlada postavila na putu gospodarskog razvoja okupiranog palestinskog područja, što je također narušilo djelotvornost izravne financijske potpore mehanizma PEGASE.

U ovom se izvješću iznose brojne preporuke koje bi Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trebale razmotriti prilikom uvođenja potrebnih izmjena izravne financijske potpore mehanizma PEGASE.

Napomene za urednike:

Europski revizorski sud tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju rezultati odabranih revizija određenih proračunskih područja EU-a ili tema vezanih za upravljanje.

Naslov ovog tematskog izvješća (SR 10/2013) glasi: „Izravna financijska potpora Europske unije Palestinskoj samoupravi“. Sud je ispitao koliko su dobro Europska služba za vanjsko djelovanje i Komisija upravljale izravnom financijskom potporom mehanizma PEGASE namijenjenoj Palestinskoj samoupravi. Revizija je bila usmjerena na mehanizme izrade i provedbe izravne financijske potpore mehanizma PEGASE, kao i na rezultate izravne financijske potpore mehanizma PEGASE i njihovu održivost.

Revizijom je zaključeno da su Komisija i ESVD bili uspješni u provedbi izravne financijske potpore Palestinskoj samoupravi u teškim okolnostima, no i da je potrebno preispitati brojne aspekte trenutnog pristupa. Iako su postignuti važni rezultati, njihova je održivost upitna bez veće preinake trenutačnog pristupa. U okviru te preinake, Palestinsku samoupravu treba poticati na provođenje što više reformi, osobito u pogledu javne službe. Istodobno treba pronaći način da se Izrael potakne na poduzimanje potrebnih koraka kako bi se osigurala djelotvornost izravne financijske potpore mehanizma PEGASE.

Na temelju svojih nalaza, Sud preporučuje sljedeće:

  • ESVD i Komisija trebali bi ojačati izradu programa buduće izravne financijske potpore mehanizma PEGASE, i to boljim povezivanjem s novim akcijskim planom EU-a i Palestinske samouprave, planiranjem dodjele sredstava na višegodišnjoj razini te razvijanjem pokazatelja uspješnosti, posebice u područjima zdravstva, obrazovanja i upravljanja javnim financijama, kako bi se bolje procijenili i prikazali rezultati.

  • Komisija bi trebala smanjiti troškove primjene izravne financijske potpore mehanizma PEGASE tako da raspisuje konkurentne javne natječaje za ugovore koji se odnose na upravljanje i kontrolu izravne financijske potpore mehanizma PEGASE kada god je moguće te da pojednostavi sustav upravljanja izravnom financijskom potporom PEGASE tako da dodijeli odgovornost upravljanja bazom podataka mehanizma PEGASE predstavništvu EU-a u Palestini te počne provoditi određene provjere koje trenutno obavljaju vanjski izvršitelji.

  • ESVD i Komisija trebali bi primijeniti uvjetovanost na buduću izravnu financijsku potporu mehanizma PEGASE, i to povezujući je s konkretnim napretkom Palestinske samouprave u pogledu reformi javne službe i reformi upravljanja javnim financijama.

  • ESVD i Komisija trebali bi postići dogovor s Palestinskom samoupravom da se financiranje plaća i mirovina iz izravne financijske potpore mehanizma PEGASE za javne službenike u Gazi obustavi i preusmjeri na Zapadnu obalu.

  • ESVD i Komisija zajedno sa širom zajednicom donatora, trebali bi, unutar okvira opsežnije suradnje EU-a s Izraelom, detaljnije razraditi s Izraelom koje bi korake ta zemlja trebala poduzeti kako bi osigurala veću djelotvornost izravne financijske potpore mehanizma PEGASE.

Osoba za kontakt:

Aidas Palubinskas

Službenik za odnose s medijima Europskog revizorskog suda

Tel.: +352 4398 45410 Mob.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar