Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Luxemburg den 4 december 2013

ECA/13/43

Luxemburg den 4 december 2013

INBJUDAN – PRESSKONFERENS
Europeiska unionens direkta ekonomiska stöd till den palestinska myndigheten

Sedan 2008 har EU:s största program på det ockuperade palestinska territoriet varit Pegases direkta ekonomiska stöd, som gav cirka 1 miljard euro i finansiering mellan 2008 och 2012. Vid denna effektivitetsrevision granskade Europeiska revisionsrätten om kommissionen och Europeiska utrikestjänsten hade förvaltat programmet väl under den perioden.

Syftet med Pegases direkta ekonomiska stöd är att hjälpa den palestinska myndigheten att fullgöra sina skyldigheter gentemot tjänstemän, pensionärer och sårbara familjer, upprätthålla grundläggande offentliga tjänster och förbättra de offentliga finanserna.

De viktigaste slutsatserna och rekommendationerna i rapporten presenteras för pressen av Hans Gustaf Wessberg (SE), den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten.


DATUM OCH TID Onsdagen den 11 december 2013, kl. 10:30

PLATS RESIDENCE PALACE - International Press Centre
RUM MAALBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bryssel – Belgien

EN PRESSMAPP med den särskilda rapporten och ett pressmeddelande kommer att delas ut vid presskonferensen. Den särskilda rapporten offentliggörs på 23 officiella språk på revisionsrättens webbplats www.eca.europa.eu.

TOLKNING kommer att ske till franska och engelska.


Side Bar