Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČ

ECA/13/43

Luxembourg, 4. december 2013

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO
Neposredna finančna podpora Evropske unije Palestinski nacionalni oblasti

Največji program EU na zasedenem palestinskem ozemlju je bil od leta 2008 neposredna finančna podpora PEGASE, v okviru katere je bilo v obdobju 2008–2012 zagotovljenih približno 1 milijardo EUR sredstev. Evropsko računsko sodišče je pri tej reviziji smotrnosti poslovanja preučilo, ali sta Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje v tem obdobju dobro upravljali ta program.

Namen neposredne finančne podpore PEGASE je pomagati Palestinski nacionalni oblasti pri izpolnjevanju njenih obveznosti do javnih uslužbencev, upokojencev in ogroženih družin, ohranjanju osnovnih javnih storitev in izboljšanju javnih financ.

Najpomembnejše zaključke in priporočila iz poročila bo novinarjem predstavil g. Hans Gustaf Wessberg (Švedska) član Evropskega računskega sodišča, odgovoren za poročilo.


DATUM IN URA: sreda, 11. decembra 2013, ob 10.30

KRAJ: RESIDENCE PALACE – Mednarodno tiskovno središče
DVORANA MAELBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bruselj – Belgija

Za tiskovno konferenco bo na voljo Gradivo za medije s posebnim poročilom in sporočilom za javnost. Posebno poročilo bo objavljeno na spletni strani Sodišča www.eca.europa.eu v 23 uradnih jezikih.

Zagotovljeno bo TOLMAČENJE v francoščino in angleščino.


Side Bar