Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ECA/13/43

Luxemburg 4. decembra 2013

POZVÁNKA – TLAČOVÁ KONFERENCIA
Priama finančná podpora Európskej únie pre palestínsku samosprávu

Najväčším programom EÚ na okupovanom palestínskom území od roku 2008 je priama finančná podpora (PFP) v rámci mechanizmu PEGASE, prostredníctvom ktorého sa v rokoch 2008 až 2012 poskytlo financovanie v približnej výške 1 mld. EUR. Pri tomto audite výkonnosti Európskeho dvora audítorov sa skúmalo, či Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť riadili program v tomto období dobre.

Cieľom priamej finančnej podpory PEGASE je pomáhať palestínskej samospráve pri plnení záväzkov voči štátnym úradníkom, dôchodcom a zraniteľným rodinám, pri zachovávaní základných verejných služieb a zlepšovaní verejných financií.

Hlavné závery a odporúčania správy predstaví zástupcom tlače pán Hans Gustaf Wessberg (Švédsko), člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu.


DÁTUM A ČAS Utorok 11. decembra 2013 o 10:30 hod.

MIESTO KONANIA RESIDENCE PALACE – medzinárodné tlačové centrum
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brusel – Belgicko

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY PRE TLAČ, ktoré tvorí osobitná správa a tlačová správa, budú k dispozícii na tlačovej konferencii. Osobitná správa bude uverejnená na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu v 23 úradných jazykoch.

K dispozícii bude TLMOČENIE vo francúzštine a v angličtine.


Side Bar