Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Luksemburg, dnia 4 grudnia 2013 r.

ECA/13/43

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRASY
Bezpośrednie wsparcie finansowe Narodowej Władzy Palestyńskiej przez Unię Europejską

Od 2008 r. największym programem UE realizowanym na okupowanych terytoriach palestyńskich było bezpośrednie wsparcie finansowe (DFS) PEGASE, w ramach którego w latach 2008‑2012 przekazano około 1 mld euro środków. Europejski Trybunał Obrachunkowy w ramach przeprowadzonej kontroli wykonania zadań zbadał, czy w tym okresie Komisja oraz Europejska Służba Działań Zewnętrznych dobrze zarządzały tym programem.

DFS PEGASE ma pomóc Narodowej Władzy Palestyńskiej w wywiązywaniu się z jej zobowiązań wobec urzędników służby cywilnej, emerytów i rodzin w szczególnie trudnej sytuacji, a także w kontynuowaniu świadczenia podstawowych usług publicznych i poprawie stanu finansów publicznych.

Najważniejsze wnioski i zalecenia sformułowane w sprawozdaniu przedstawi Pan Hans Gustaf Wessberg (SE), członek Trybunału odpowiedzialny za prace nad tym sprawozdaniem.


TERMIN środa, 11 grudnia 2013 r., godz. 10:30

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
SALA „MAELBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia

Podczas spotkania udostępniony zostanie PAKIET PRASOWY, składający się ze sprawozdania specjalnego i komunikatu prasowego. Sprawozdanie specjalne zostanie opublikowane na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu) w 23 językach urzędowych.

Tłumaczenie USTNE zostanie zapewnione w językach francuskim i angielskim.


Side Bar