Navigation path

Left navigation

Additional tools

LV


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

Luksemburgā, 2013. gada 4. decembrī

ECA/13/43

UZAICINĀJUMS UZ PRESES KONFERENCI

Eiropas Savienības tiešais finansiālais atbalsts Palestīniešu pašpārvaldei

ES lielākā programma okupētajā palestīniešu teritorijā kopš 2008. gada ir bijusi PEGASE tiešā finansiālā atbalsta programmu, kura no 2008. līdz 2012. gadam sniedza finansējumu aptuveni 1 miljarda EUR apmērā no 2008. līdz 2012. gadam. Eiropas Revīzijas palāta šajā lietderības revīzijā pārbaudīja, vai Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests minētajā laikposmā ir labi pārvaldījuši šo programmu.

PEGASE tiešā finansiālā atbalsta mērķis ir palīdzēt Palestīniešu pašpārvaldei pildīt tās saistības attiecībā pret civildienesta ierēdņiem, pensionāriem un neaizsargātām ģimenēm, saglabāt svarīgus sabiedriskos pakalpojumus un uzlabot publiskās finanses.

Ar ziņojuma galvenajiem secinājumiem un ieteikumiem preses pārstāvjus iepazīstinās par šo ziņojumu atbildīgais Palātas loceklis Hanss Gustavs Vesbarje [Hans Gustaf Wessberg] (Zviedrija).


DATUMS UN LAIKS Trešdien, 2013. gada 11. decembrī, plkst. 10.30

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brisele – Beļģija

Preses konferencē būs pieejami PRESES MATERIĀLI, kuros ietilpst īpašais ziņojums un preses relīze. Īpašais ziņojums tiks publicēts Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu, 23 oficiālajās ES valodās.

MUTISKĀ TULKOŠANA būs pieejama angļu un franču valodā.


Side Bar