Navigation path

Left navigation

Additional tools

LT


EUROPOS AUDITO RŪMAI

Liuksemburgas, 2013 m. gruodžio 4 d.

ECA/13/43

KVIETIMAS - INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Europos Sąjungos tiesioginė finansinė parama Palestinos Administracijai

Nuo 2008 m. didžiausia ES programa Okupuotosios Palestinos Teritorijoje buvo PEGASE tiesioginė finansinė parama (TFP), pagal kurią nuo 2008 iki 2012 m. buvo suteikta apie 1 milijardą eurų finansavimo. Europos Audito Rūmų veiklos audito metu buvo nagrinėjama, ar Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba šiuo laikotarpiu tinkamai valdė šią programą.

Vykdant PEGASE TFP siekiama padėti Palestinos Administracijai (PA) įvykdyti savo įsipareigojimus valstybės tarnautojams, pensininkams ir pažeidžiamoms šeimoms, teikti pagrindines viešąsias paslaugas ir gerinti viešuosius finansus.

Pagrindines ataskaitos išvadas ir rekomendacijas spaudai pristatys už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Hans Gustaf Wessberg (SE).


DATA IR LAIKAS Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d., 10.30

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

MEDŽIAGĄ SPAUDAI, kurią sudaro specialioji ataskaita ir pranešimas spaudai, bus galima gauti prieš spaudos konferenciją. Specialioji ataskaita bus paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje www.eca.europa.eu 23 oficialiomis kalbomis.

VERČIAMA bus į prancūzų ir anglų kalbas.


Side Bar