Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Luxemburg, 4. joulukuuta 2013

ECA/13/43

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

Euroopan unionin suora rahoitustuki palestiinalaishallinnolle

Vuodesta 2008 alkaen EU:n suurin ohjelma miehitetyllä palestiinalaisalueella on ollut suora PEGASE-rahoitustuki. Ohjelman kautta on myönnetty vuosina 2008–2012 rahoitusta noin miljardi euroa. Tilintarkastustuomioistuin toimitti tuloksellisuuden tarkastuksen, jonka yhteydessä tutkittiin, ovatko komissio ja Euroopan ulkoasiainhallinto hallinnoineet ohjelmaa asianmukaisesti kyseisellä kaudella.

Suoran PEGASE-rahoitustuen tavoitteena on auttaa palestiinalaishallintoa täyttämään virkamiehiä, eläkeläisiä ja heikossa asemassa olevia perheitä koskevat velvoitteensa, ylläpitämään välttämättömät julkiset palvelut ja parantamaan julkista varainhoitoa.

Kertomuksen keskeiset päätelmät ja suositukset esittelee lehdistölle kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hans Gustaf Wessberg (SE).


PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA Keskiviikko, 11. joulukuuta 2013 klo 10.30

PAIKKA The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Bryssel – Belgia

LEHDISTÖPAKETTI, joka sisältää erityiskertomuksen ja lehdistötiedotteen, on saatavilla lehdistötilaisuudessa. Erityiskertomus julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla (www.eca.europa.eu) 23 virallisella kielellä.

TULKKAUS ranskaksi ja englanniksi.


Side Bar