Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

Luxembourg, 4. detsember 2013

ECA/13/43

KUTSE INFOTUNDI

Euroopa Liidu rahaline otsetoetus Palestiina omavalitsusele

Alates 2008. aastast on ELi suurim programm okupeeritud Palestiina alal olnud PEGASE rahaline otsetoetus, millega eraldati aastail 2008–2012 ligikaudu 1 miljard eurot. Euroopa Kontrollikoja kõnealuses tulemusauditis uuriti, kas komisjon ja Euroopa välisteenistus olid programmi vaadeldaval ajavahemikul hästi hallanud.

PEGASE rahalise otsetoetusega püütakse aidata Palestiina omavalitsusel täita oma kohustusi riigiteenistujate, pensionäride ja haavatavate perede ees, tagada peamised avalikud teenused ja parandada riigi rahandust.

Aruande peamisi järeldusi ja soovitusi tutvustab ajakirjandusele aruande eest vastutav kontrollikoja liige Hans Gustav Wessberg (Rootsi).


KUUPÄEV JA KELLAAEG: kolmapäev, 11. detsember 2013 kell 10:30

KOHT: RESIDENCE PALACE - Rahvusvaheline pressikeskus
RUUM „MAELBEEK”
Rue de la Loi 155, 1040 Brüssel – Belgia

Infotunniks koostatakse PRESSIPAKETT, mis koosneb eriaruandest ja pressiteatest. Eriaruanne avaldatakse kontrollikoja veebisaidil www.eca.europa.eu 23 ametlikus keeles.

SUULINE TÕLGE prantsuse ja inglise keelde.


Side Bar