Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Luxembourg, den 4. december 2013

ECA/13/43

INVITATION - PRESSEBRIEFING

Den Europæiske Unions direkte finansielle støtte til
Den Palæstinensiske Myndighed

Siden 2008 har EU’s største program i det besatte palæstinensiske område været den direkte finansielle støttemekanisme PEGASE, som har ydet ca. 1 milliard euro i støtte i perioden 2008-2012. Den Europæiske Revisionsrets forvaltningsrevision var en undersøgelse af, om Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil havde forvaltet programmet tilfredsstillende i denne periode.

PEGASE forsøger at hjælpe Den Palæstinensiske Myndighed med at opfylde sine forpligtelser over for offentligt ansatte, pensionister og sårbare familier, opretholde de mest nødvendige offentlige tjenester og forbedre de offentlige finanser.

Særberetningens hovedkonklusioner og anbefalinger vil blive præsenteret for pressen af Hans Gustaf Wessberg (SE), det medlem af Retten, der er ansvarligt for beretningen.


DATO OG TIDSPUNKT Onsdag den 11. december 2013 kl. 10.30

STED RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK-SALEN
Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles - Belgien

EN PRESSEMAPPE med særberetningen og en pressemeddelelse vil ligge fremme til mødet. Særberetningen vil blive offentliggjort på Rettens websted, www.eca.europa.eu, på 23 officielle sprog.

Der vil være TOLKNING til fransk og engelsk.


Side Bar