Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

Люксембург, 4 декември 2013 г.

ECA/13/43

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Директно финансово подпомагане от Европейския съюз за Палестинската власт

От 2008 г. насам най-голямата програма на ЕС в окупираните палестински територии представлява директното финансово подпомагане (ДФП) в рамките на механизма PEGASE, благодарение на което са предоставени приблизително 1 млрд. евро финансиране в периода 2008—2012 г. В рамките на извършения от Европейската сметна палата одит на изпълнението беше проверено дали през този период Комисията и Европейската служба за външна дейност са управлявали добре програмата.

ДФП от PEGASE има за цел да подпомогне Палестинската власт да се справи със задълженията си към държавните служители, пенсионерите и уязвимите палестински семейства, да поддържа основните обществени услуги и да подобри публичните финанси.

Основните заключения и препоръки от доклада ще бъдат представени на пресата от Hans Gustav Wessberg (SE), който е членът на Сметната палата, отговорен за изготвянето на доклада.


ДАТА И ЧАС Сряда, 11 декември 2013 г. от 10:30 часа

МЯСТО The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

На пресконференцията ще бъде предоставен КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕСАТА, включващ специалния доклад и съобщение за пресата. Специалният доклад ще бъде публикуван на уебсайта на Европейската сметна палата, www.eca.europa.eu, на 23 официални езика.

Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на френски и английски език.


Side Bar