Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/13/41

Luxemburg, 26 noiembrie 2013

Potrivit auditorului extern al UE, există deficiențe la nivelul cadrului de implementare a ajutorului specific acordat în domeniul agriculturii

Un raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană arată că nu există probe suficiente în statele membre care să demonstreze că măsurile introduse în temeiul articolului 68 sunt necesare sau relevante.

La data introducerii schemei de plată unică în 2003, statele membre au avut dreptul de a aloca până la 10 % din plafoanele lor naționale aferente politicii agricole comune (PAC) pentru a acorda un ajutor specific și, mai ales, pentru a continua să aplice anumite măsuri de sprijin legate de producție, destinate fermierilor. Acest ajutor specific a fost extins prin articolul 68 din Regulamentul nr. 73/2009, prin care a fost mărit numărul obiectivelor sau al activităților pentru care putea fi acordat acest ajutor.

24 de state membre au decis să utilizeze dispozițiile articolului 68 printr‑o serie de 113 măsuri foarte diferite între ele. Bugetul total pentru perioada 2010-2013 se ridică la 6,4 miliarde de euro. Auditul s-a desfășurat la serviciile Comisiei și în patru state membre, care reprezintă aproximativ 70 % din fondurile bugetare alocate pentru aceste măsuri. În perioada 2010-2013, suma alocată pentru aceste măsuri a fost de 2 686 de milioane de euro, ceea ce reprezintă puțin peste 40 % din bugetul total aferent articolului 68.

Potrivit constatărilor auditului, cadrul instituit pentru a se garanta faptul că acest ajutor este acordat numai în cazuri bine definite este insuficient. Comisia are un control limitat asupra justificării oferite pentru astfel de cazuri, iar statele membre beneficiază de o marjă de manevră largă în ceea ce privește efectuarea acestor plăți. În majoritatea cazurilor, Comisia nu dispune de nicio posibilitate de constrângere de natură juridică, iar singura obligație a statelor membre este să notifice Comisiei deciziile pe care le adoptă. În consecință, punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 68 nu a fost întotdeauna pe deplin aliniată la PAC și nu existau suficiente probe care să demonstreze că măsurile introduse în temeiul articolului 68 sunt întotdeauna necesare sau relevante din perspectiva nevoilor existente, a eficacității și a nivelului ajutorului pus la dispoziție.

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

În cadrul acestui raport special (RS nr. 10/2013), intitulat „Politica agricolă comună: ajutorul specific prevăzut la articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului este conceput și implementat în mod corespunzător?”, Curtea de Conturi Europeană a examinat dacă introducerea ajutorului prevăzut la articolul 68 și implementarea acestuia în 2010 și în 2011 (mecanismele de gestiune și de control) sunt coerente cu politica agricolă comună (PAC), necesare, relevante și supuse unui sistem satisfăcător de control.

Auditul s-a desfășurat la serviciile Comisiei și în Grecia, Spania (Aragon, Galicia, Castilia-La Mancha), Franța și Italia (Emilia-Romagna, Lazio), acestor state membre corespunzându‑le un procent de 68 % din fondurile bugetare alocate pentru perioada 2010-2013 și un procent de 73 % din cheltuielile prevăzute în buget pentru primii doi ani ai acestei perioade. Activitatea de audit s‑a axat pe 13 măsuri: ajutor pentru producția de grâu dur (Grecia), ajutor pentru ovine/caprine în zonele defavorizate (Grecia), noi drepturi la plata unică în zonele defavorizate sau în zonele de munte (Grecia), ajutor pentru rotația culturilor în zone neirigate (Spania), ajutor pentru sectorul lactatelor în zonele defavorizate (Spania), ajutor pentru sectoarele cărnii de oaie și de capră (Spania), ajutor suplimentar pentru culturile de proteaginoase (Franța), ajutor pentru menținerea agriculturii ecologice (Franța), ajutor pentru ovine/caprine (Franța), asigurarea culturilor (Franța), rotația culturilor (Italia), îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul bovinelor (Italia) și asigurări (Italia).

Pe lângă deficiențele subliniate mai sus, auditul a pus în evidență faptul că implementarea măsurilor de ajutor introduse în temeiul articolului 68 prezintă diferite insuficiențe, cum ar fi deficiențe la nivelul sistemelor administrative și de control care fuseseră instituite pentru a se asigura implementarea corectă a măsurilor existente. Au fost detectate deficiențe și în ceea ce privește sistemele de gestiune, de control administrativ și de control la fața locului, uneori în pofida faptului că sarcina de gestiune și de control impusă era deja considerabilă. Aceste deficiențe, la fel ca celelalte descrise în raport, ar trebui să fie abordate în contextul noii PAC, care preconizează menținerea ajutorului specific sub forma plăților cuplate.

Pe baza constatărilor sale, Curtea de Conturi Europeană recomandă în special următoarele:

  • ajutorul specific pentru anumite activități agricole ar trebui să se bazeze pe o înțelegere strictă a dispozițiilor articolului 68, iar acordarea unui astfel de ajutor ar trebui să fie justificată în mod adecvat în fața Comisiei și să fie verificată de către aceasta;

  • pentru a se putea achita de responsabilitatea finală care îi revine în cadrul sistemului de gestiune partajată, Comisia ar trebui să joace un rol mai activ în stabilirea criteriilor care reglementează implementarea măsurilor;

  • statelor membre ar trebui să li se ceară să demonstreze faptul că fiecare măsură de ajutor specific pe care intenționează să o introducă este necesară (din perspectiva nevoii pentru această măsură și a valorii adăugate a unei abordări bazate pe derogări), relevantă (din perspectiva mecanismelor de implementare, a criteriilor de acordare a ajutorului și a nivelului acestuia) și că ea îndeplinește criteriile bunei gestiuni financiare.

Raportul, care conține o serie de alte recomandări, precum și sinteza acestuia pot fi consultate la adresa www.eca.europa.eu.

Contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă, Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar