Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/13/40

Luxembourg, 2013. november 22.

Az uniós ellenőrök szerint a tagállamok és a Bizottság nem tett meg mindent annak bizonyítása érdekében, hogy a 100 milliárd eurós vidékfejlesztési költségvetést megfelelően költik el

Az Európai Számvevőszék által ma közzétett jelentés megállapította, hogy a jelenlegi monitoring- és értékelési keretek nem nyújtottak megfelelő időben olyan információkat, amelyek alapján a 2014–2020-as időszakra vonatkozó vidékfejlesztési politika előkészítése során megalapozott döntést lehetett volna hozni arról, hogy melyek a legeredményesebb és leghatékonyabb intézkedések.

Az Európai Unió közel 100 milliárd eurót irányzott elő vidékfejlesztési célok megvalósítására a 2007–2013-as pénzügyi időszakban. A tagállamok is vállalták, hogy saját forrásból 58 milliárd eurót fordítanak a vidékfejlesztési programok társfinanszírozására. A vidékfejlesztési programokat a tagállamok dolgozzák ki. A Bizottság általi jóváhagyás után ezeket a programokat a tagállamok hajtják végre.

A tagállamok és az Európai Bizottság túlzottan a vidékfejlesztési költségvetés elköltésére összpontosított az eredmények hatékony elérése helyett” nyilatkozta Jan Kinšt, a Számvevőszék jelentésért felelős tagja.

Az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy az uniós az uniós költségvetést nemcsak szabályszerűen, hanem jól kell elkölteni. A Számvevőszék azonban megállapította, hogy a tagállamok kevés érdeklődést mutattak a vidékfejlesztési programokkal elért eredmények iránt. A Bizottság elfogadott olyan tagállami vidékfejlesztési programokat, amelyek homályos, nyitva hagyott célkitűzésekkel rendelkeztek, amelyek nem határozták meg konkrétan, hogy a programokkal mit kellene elérni.

Az ellenőrzés során az uniós számvevők megállapították, hogy a tagállamok által végzett monitoring és értékelés hiányosságai következtében az így kapott információk nem voltak eléggé megbízhatók, következetesek és relevánsak a célkitűzések megvalósításában elért eredmények bemutatásához. Az elért eredményekkel kapcsolatos jelentéstétel nem volt megfelelő. Ezenkívül a Bizottság és a tagállamok az eredményekkel kapcsolatosan rendelkezésre álló információkat nem használták fel megfelelően a vidékfejlesztési kiadások eredményességének és hatékonyságának javítására.

A monitoringot és az értékelést javítani lehet és kellene ahhoz, hogy a – 2015 végéig tartó – jelenlegi kiadási időszak hátralevő részében biztosítsák az uniós költségvetés megfelelő végrehajtását. Ezenkívül a következő, 2014–2020-as programozási időszak lehetőséget nyújt a Bizottságnak és a tagállamoknak arra, hogy az új közkiadási politika kialakítása során, illetve ezt követően, a támogatandó műveletek és projektek kiválasztásakor a kiadások eredményességét és hatékonyságát helyezzék középpontba. Ehhez kulcsfontosságú a jobb célok kitűzése, valamint az eredmények értékelésének és monitoringjának javítása. A fentieket szem előtt tartva az uniós számvevők a jelentésben több ajánlást tettek.

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

A 12/2013. sz. különjelentés címe „A Bizottság és a tagállamok tudják bizonyítani, hogy a vidékfejlesztési politikára előirányzott uniós költségvetést megfelelően költik el?”. A Számvevőszék megvizsgálta, hogy egyértelműen meg vannak-e határozva a vidékfejlesztési kiadások által elérni kívánt eredmények, továbbá, hogy megbízható információk állnak-e rendelkezésre a kiadások által elért eredményekről és a kiadások hatékonyságáról. Ennek kulcsfontosságú eleme a közös monitoring- és értékelési keretszabályozásnak nevezett monitoring- és értékelési rendszer.

A monitoring- és értékelési rendszer ad információt arról, hogy a kiadások eredményesnek és hatékonynak minősülnek-e. Ezek az információk az elszámoltathatósághoz szükségesek, azaz az Európai Parlament és a Tanács továbbá a közvélemény tájékoztatására az uniós költségvetésből elért eredményekről, bemutatva a közpénzek megfelelő, a gondos pénzgazdálkodás elvének megfelelően történő, eredményes és hatékony felhasználását. A monitoring és az értékelés teszi lehetővé a hiányosságok azonosítását és módosítások eszközlését a hétéves programozási időszak alatt, valamint a jövőbeni szakpolitika, jogszabályok és kiadási programok kialakítása során.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Bizottság és a tagállamok nem mutatták be megfelelően, hogy mit értek el a vidékfejlesztési politika célkitűzéseihez képest és nincs kellő bizonyosság arra nézve, hogy az uniós vidékfejlesztési költségvetést megfelelően költötték el.

Megállapításai alapján a Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi:

  • a Bizottság és a tagállamok a használják fel a monitoring- és értékelési információkat a jobb eredményközpontúság érdekében;

  • a Bizottság és a tagállamok már most tegyenek intézkedéseket annak érdekében, hogy 2007–2013-as programozási időszak 2015-ben esedékes utólagos értékelése jó minőségű, összehasonlítható információkat eredményezzen;

  • a Bizottság javítson a közös monitoring- és értékelési keretszabályozás kialakításán, hogy az időszerűbb, relevánsabb, megbízhatóbb és összehasonlíthatóbb információkkal szolgáljon, különösen arra vonatkozóan, hogy az egyes intézkedések milyen eredményesen és hatékonyan érnek el eredményeket;

  • a tagállamok és a Bizottság gondoskodjon arról, hogy a 2014–2020-as vidékfejlesztési programok jobb alapokat biztosítsanak a gondos pénzgazdálkodáshoz, konkrét és mérhető célkitűzésekkel, valamint a programok hatékonyságának és eredményességének nyomon követésére és értékelésére szolgáló tervekkel;

  • a tagállamok az eredményesség és hatékonyság szem előtt tartásával alakítsák ki a 2014–2020-as időszak vidékfejlesztési programjainak végrehajtási rendszereit úgy, hogy a pályázati, kiválasztási és kifizetési folyamatok során szerzett információkat monitoring- és értékelés céljára is felhasználják;

  • a tagállamok és a Bizottság az elszámoltathatóság javítása érdekében tökéletesítsék az uniós költségvetésből elért eredményekről történő jelentéstételt. Ez foglalja magában az értékelési megállapítások szisztematikusabb nyomon követését.

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő, Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobiltelefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar