Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

ECA/13/3

Luxemburg den 18 februari 2013

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS
Europeiska unionens solidaritetsfonds insatser vid jordbävningen i Abruzzerna 2009: Insatsernas betydelse och kostnad

I början av april 2009 drabbades den italienska regionen Abruzzerna och dess huvudstad L’Aquila av en jordbävning som orsakade direkta skador för kostnader på uppskattningsvis mer än 10 miljarder euro. I november 2009 bidrog Europeiska unionen med en halv miljard euro för de italienska krisinsatserna med medel från solidaritetsfonden (EUSF).

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I särskild rapport nr 24/2012, med titeln Europeiska unionens solidaritetsfonds insatser vid jordbävningen i Abruzzerna 2009: Insatsernas betydelse och kostnad, granskade revisionsrätten i) huruvida utgifterna som följde av genomförandeavtalet var förenliga med EUSF-förordningen, ii) huruvida CASE-projektet var välplanerat och snabbt genomfört (CASE är en förkortning av Complessi Abitativi Antisismici ed Ecosostenibili, dvs. seismiskt isolerade och ekologiskt hållbara bostäder) samt iii) huruvida CASE-projektet genomfördes med vederbörlig hänsyn till principen om sparsamhet.

De viktigaste slutsatserna och rekommendationerna i rapporten presenteras för pressen av Ville Itälä, ledamot av revisionsrätten.


DATUM OCH TID Måndagen den 25 februari 2013, kl. 10:30

PLATS Residence Palace, International Press Centre
RUM MAELBEEK
Rue de la Loi 155 – Bloc C, 1040 Bryssel, Belgien

EN PRESSMAPP med den särskilda rapporten och ett pressmeddelande kommer att finnas till presskonferensen. Den särskilda rapporten kommer att offentliggöras på 22 officiella språk på revisionsrättens webbplats www.eca.europa.eu.

TOLKNING kommer att ske till franska och engelska.


Side Bar