Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

ECA/13/03

Luxembourg, 18. februar 2013

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO
Odziv Solidarnostnega sklada Evropske unije na potres v Abrucih leta 2009: ustreznost in stroški ukrepov

V začetku aprila 2009 je italijansko deželo Abruci in njeno glavno mesto L’Aquilo prizadel potres, ki je po ocenah povzročil za več kot 10 milijard EUR neposredne škode. Novembra 2009 je Evropska unija iz svojega Solidarnostnega sklada (SSEU) za nujne ukrepe v Italiji prispevala pol milijarde EUR.

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem EU.

To posebno poročilo (Posebno poročilo št. 24/2012) z naslovom „Odziv Solidarnostnega sklada Evropske unije na potres v Abrucih leta 2009: ustreznost in stroški ukrepov” je preučilo, (i) ali so bili odhodki, določeni v sporazumu o izvajanju, skladni z uredbo o SSEU, (ii) ali je bil projekt CASE (italijanska kratica za Complessi Abitativi Antisismici ed Ecosostenibili”, torej potresno varni in okoljsko trajnostni stanovanjski kompleksi) dobro načrtovan in hitro izveden ter (iii) ali je bil projekt CASE izveden na najbolj gospodaren način.

Najpomembnejše zaključke in priporočila iz poročila bo novinarjem predstavil g. Ville Itälä, član Evropskega računskega sodišča.


DATUM IN URA: ponedeljek, 25. februarja 2013, ob 10.30 uri

KRAJ: RESIDENCE PALACE – Mednarodno tiskovno središče
DVORANA MAELBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bruselj – Belgija

Za tiskovno konferenco bo na voljo Gradivo za medije s posebnim poročilom in sporočilom za javnost. Posebno poročilo bo objavljeno na spletni strani Sodišča www.eca.europa.eu v 22 uradnih jezikih.

Zagotovljeno bo TOLMAČENJE v francoščino in angleščino.


Side Bar