Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ECA/13/3

Luxemburg 18. februára 2013

POZVÁNKA – TLAČOVÁ KONFERENCIA
Reakcia Fondu solidarity Európskej únie na zemetrasenie v regióne Abruzzi v roku 2009: Relevantnosť operácií a náklady na ne

Začiatkom apríla 2009 zasiahlo taliansky región Abruzzi a jeho hlavné mesto L’Aquilu zemetrasenie, ktoré spôsobilo priame škody odhadované na viac ako 10 mld. EUR. V novembri 2009 Európska únia poskytla Taliansku zo svojho Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) pol miliardy eur na núdzové operácie.

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

V tejto osobitnej správe (č. 24/2012) nazvanej „Reakcia Fondu solidarity Európskej únie na zemetrasenie v regióne Abruzzi v roku 2009: Relevantnosť operácií a náklady na ne“ sa preskúmalo, i) či výdavky stanovené v dohode o vykonávaní boli v súlade s nariadením o FSEÚ, ii) či sa projekt CASE (taliansky akronym pre „Complessi Abitativi Antisismici ed Ecosostenibili“, t. j. environmentálne udržateľné byty chránené pred seizmickou činnosťou) dobre naplánoval a rýchlo zrealizoval a iii) či sa projekt CASE zrealizoval čo najhospodárnejšie.

Hlavné závery a odporúčania správy predstaví tlači p. Ville Itälä, člen Dvora audítorov.


DÁTUM A ČAS
Pondelok 25. februára 2013 o 10:30

MIESTO KONANIA The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY PRE TLAČ, ktoré tvorí osobitná správa a tlačová správa, budú k dispozícii na tlačovej konferencii. Osobitná správa bude uverejnená na internetovej stránke Dvora audítorov http://www.eca.europa.eu v 22 úradných jazykoch.

TLMOČENIE bude zabezpečené vo francúzštine a v angličtine.


Side Bar