Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

ECA/13/3

Luxemburg, 18 februarie 2013

INVITAȚIE - CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Răspunsul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene la cutremurul produs în 2009 în regiunea Abruzzi: pertinența și costul acțiunilor

La începutul lunii aprilie 2009, regiunea italiană Abruzzi și capitala acesteia, orașul L’Aquila, au fost lovite de un cutremur care a cauzat daune directe estimate la peste 10 miliarde de euro. În noiembrie 2009, Uniunea Europeană a contribuit, de la Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), cu jumătate de miliard de euro la acțiunile urgente derulate de autoritățile italiene.

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

Acest raport special (RS nr. 24/2012), intitulat „Răspunsul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene la cutremurul produs în 2009 în regiunea Abruzzi: pertinența și costul acțiunilor”, a examinat dacă (i) cheltuielile prevăzute în Acordul de punere în aplicare respectau dispozițiile Regulamentului FSUE, (ii) dacă proiectul CASE (acronimul italian pentru „Complessi Abitativi Antisismici ed Ecosostenibili”, respectiv locuințe consolidate împotriva seismelor și ecosustenabile) a fost bine planificat și dacă a fost implementat în mod rapid și (iii) dacă proiectul CASE a fost implementat în cel mai economic mod.

Principalele concluzii și recomandări ale raportului vor fi prezentate presei de către domnul Ville Itälä, membru al Curții de Conturi Europene.


DATA ȘI ORA EVENIMENTULUI Luni, 25 februarie 2013, ora 10:30

LOCUL DE DESFĂȘURARE RESIDENCE PALACE - International Press Centre
SALA „MAALBEEK”
155, rue de la Loi,
1040 Bruxelles - Belgia

În cadrul conferinței de presă se va pune la dispoziție un DOSAR DE PRESĂ, care include textul integral al raportului special și un comunicat de presă. Raportul special va fi publicat pe site-ul internet al Curții, www.eca.europa.eu, în 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Se vor asigura servicii de INTERPRETARE în limbile engleză și franceză.


Side Bar