Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

ECA/13/3

Luksemburg, 18 lutego 2013 r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRASY
Pomoc z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej udzielona w związku z trzęsieniem ziemi w Abruzji z 2009 r. – adekwatność i koszt działań

Na początku kwietnia 2009 r. we włoskim regionie Abruzji i jego stolicy L’Aquili nastąpiło trzęsienie ziemi, które spowodowało szkody bezpośrednie o szacowanej wartości ponad 10 mld euro. W listopadzie 2009 r. Unia Europejska dofinansowała włoskie działania nadzwyczajne kwotą 0,5 mld euro z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE).

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

W sprawozdaniu specjalnym nr 24/2012 zatytułowanym „Pomoc z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej udzielona w związku z trzęsieniem ziemi w Abruzji z 2009 r. – adekwatność i koszt działań” zbadano, czy (i) wydatki przewidziane w porozumieniu wykonawczym były zgodne z rozporządzeniem w sprawie FSUE, (ii) czy projekt CASE (skrót z wł. Complessi Abitativi Antisismici ed Ecosostenibili, tj. ekologicznego budownictwa mieszkaniowego wyposażonego w izolację sejsmiczną) został dobrze zaplanowany i szybko zrealizowany oraz (iii) czy projekt CASE został zrealizowany w najoszczędniejszy sposób.

Najważniejsze wnioski i zalecenia sformułowane w sprawozdaniu przedstawi Pan Ville Itälä, członek Trybunału.


TERMIN poniedziałek, 25 lutego 2013 r., godz. 10:30

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
SALA „MAALBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia

Podczas spotkania udostępniony zostanie PAKIET PRASOWY, składający się ze sprawozdania specjalnego i komunikatu prasowego. Sprawozdanie specjalne zostanie opublikowane na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu) w 22 językach urzędowych.

Tłumaczenie USTNE zostanie zapewnione w językach francuskim i angielskim.


Side Bar