Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

ECA/13/3

Luksemburgā, 2013. gada 18. februārī

UZAICINĀJUMS UZ PRESES KONFERENCI
Eiropas Savienības Solidaritātes fonda reakcija uz 2009. gada Abruci zemestrīci — darbu atbilstība un izmaksas

Zemestrīce 2009. gada aprīļa sākumā skāra Itālijas Abruci reģionu un tā galvaspilsētu L’Akvilu, nodarot tiešu kaitējumu, kas novērtēts vairāk nekā 10 miljardu EUR apmērā. Eiropas Savienība 2009. gada novembrī no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) sniedza atbalstu pusmiljarda EUR apmērā neatliekamās palīdzības darbiem Itālijā.

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Šajā īpašajā ziņojumā Nr. 24/2012 “Eiropas Savienības Solidaritātes fonda reakcija uz 2009. gada Abruci zemestrīci — darbu atbilstība un izmaksas” Palāta pārbaudīja, i) vai Īstenošanas nolīgumā paredzētie izdevumi ir atbilduši ESSF regulai; ii) vai CASE (“Complessi Abitativi Antisismici ed Ecosostenibili” saīsinājums itāliešu valodā, t. i., seismiski izolēti un ekoloģiski ilgtspējīgi mājokļi) projekts ir bijis labi izplānots un ātri īstenots, kā arī iii) vai CASE projekta īstenošanā ir maksimāli ņemts vērā taupības aspekts.

Ar ziņojuma galvenajiem secinājumiem un ieteikumiem preses pārstāvjus iepazīstinās Palātas loceklis Ville Itälä.


DATUMS UN LAIKS Pirmdien, 2013. gada 25. februārī plkst. 10:30

VIETA RESIDENCE PALACE – Starptautiskais preses centrs
MAELBEEK ZĀLE
155, rue de la Loi, 1040 Brisele, Beļģija

Preses konferencē būs pieejami PRESES MATERIĀLI, kuros ietilpst īpašais ziņojums un preses relīze. Īpašo ziņojumu publicēs Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu 22 oficiālajās ES valodās.

MUTISKĀ TULKOŠANA būs pieejama angļu un franču valodā.


Side Bar